Frykter oljemotstanderne kan ødelegge for hverandre

Til tross for at meningsmålinger viser at et flertall av nordlendingene er mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, tyder mye på at det bare er ja-partiene som vil representere Nordland på Stortinget etter valget.

Fiskebåt med Lofotveggen i bakgrunnen

Oljemotstanderne kan falle helt ut av Nordlandsbenken på Stortinget dersom stemmene deres spres for tynt ut.

Foto: Hvaal, Morten / SCANPIX

Åtte partier i Nordland har kampen mot oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som en av sine viktigste saker.

Det betyr at det kan bli mange om beinet for de ni mandatene Nordland har på Stortinget etter valget.

Dermed er kampen om stemmene i gang, og oljemotstander står mot oljemotstander.

SV, Senterpartiet, KrF, Venstre går imot oljeboring, i tillegg til Miljøpartiet de Grønne, Rødt, Samfunnspartiet og Folkelisten mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Problemet i Nordland er at det aldri har vært vanskeligere å komme inn på Stortinget enn nå. I Nordland er det Høyre, Arbeiderpartiet og Frp som enklest ser ut til å få mandat. SV sliter med å få et mandat, sier Eivind Undrum Jacobsen, politisk kommentator i NRK Nordland.

I dag er det bare SV og Senterpartiet som representerer oljemotstanderne på Nordlandsbenken, men etter høstens valg vil Nordland miste et av sine mandater.

Mange om beinet

Bjørn Økern

Bjørn Økern mener hans parti går lengst i å jobbe mot oljeboring.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Listetopp for Miljøpartiet De Grønne, Bjørn Økern, innser at situasjonen kan føre til at ingen klare oljemotstandere fra Nordland kommer på tinget.

– Det begynner å bli mange partier som profilerer seg som motstandere, men vi er det partiet som er klarest. Vi ønsker å stoppe all oljeleting på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone. SV står ikke for meg som et spesielt miljøvennlig parti, de var jo med på å åpne for oljeboring i Barentshavet, sier han.

Astrid Olsen, som har andreplassen på Nordland SVs stortingsvalgliste, mener det er hennes parti som har sikret Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeleting.

– Alle i Nordland vet at det er SV som har holdt Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt. Det er mange som har vært enig med oss, men det er vi som har hatt makt til å gjennomføre, sier hun.

Astrid Olsen, leder Bodø SV

– Til nå er det bare SV som har det klare mandatet, SVs Astrid Olsen.

Foto: Andre Strand / NRK

Ikke redd for kannibalisme

Økern i Miljøpartiet er ikke redd partiet hans vil ta stemmer fra SV.

– Jeg tror valgkampen vi står overfor nå, spesielt i Nordland, må sammenlignes med livet i havet, hvor alle spiser alle. Det er hele tiden de store som spiser de små, så jeg er ikke sikker på om det er SV som spiser oss eller vi som spiser dem, sier han.

Olsen i SV er ikke bekymret for å bli spist.

– Jeg har tillit til velgerne. Jeg har tillit til diskusjonen, og at mange er med å sette søkelys på det tror jeg vil bidra til at vi holder saken varm.

Hun vil ikke oppfordre andre miljølister til å hjelpe til med å holde SV på Stortinget.

– Man skal ha så stor respekt for demokratiet at alle som har en liste skal kjøre sin sak. Det blir opp til SV i Nordland å vise folk at de må stemme på oss hvis vi skal få resultater. Og det har jeg tro på at vi skal få til.

Glad for engasjement

Både SV og Miljøpartiet ønsker uansett miljøengasjementet velkommen.

Astrid Olsen er glad for engasjementet alle miljølistene viser.

– Det er en gledelig overraskelse, bra at flere enn SV ønsker å ta vare på jordkloden. Jeg gleder meg til den politiske diskusjonen hvor vi skal ha så stort fokus på miljø, sier hun.

I Miljøpartiet ønsker de også engasjementet velkommen.

– Jeg er veldig glad for det, at vi har fått en så stor oppmerksomhet rundt det. Det hilser jeg velkommen. Slaget trenger heller ikke stå i Stortinget. Det kan like gjerne stå i de utenomparlamentariske som Natur og Ungdom, WWF og Green Peace kan spille en rolle her, sier Økern.