NRK Meny
Normal

Småbrukarlag-leder i harnisk

Mattilsynet vurderer å hente inn sau fra prioriterte beiteområder i Saltdal. – Dette kan få katastrofale følger for norsk lammeproduksjon, sier lederen.

Merete Furuberg

– Når mennesket klarer å lande på månen så burde vi også klare å ta ut bjørn i et prioritert beiteområde, sier Merete Furuberg til NRK.no.

Foto: Vegard Grøtt / Scanpix

– Området i Saltdal er et prioritet beiteområde. Det betyr at rovdyr ikke skal forekomme i området. Dette er det også stor enighet om blandt de politiske partiene på Stortinget hvor rovviltforliket enstemmig ble vedtatt, sier Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg til NRK.no.

Mattilsynet i Nordland vil på fredag fatte et vedtak om de skal innføre akutt nedsanking av sauen i Saltdal. Dette vedtaket fattes på bakgrunn av det store tapet av sau til bjørn de siste ukene.

– Vi klarte å lande på månen

Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever nå at Mattilsynet i Nordland følger rovviltforliket som er vedtatt i Stortinget.

– Når mennesket klarer å lande på månen så burde vi også klare å ta ut bjørn i et prioritert beiteområde. Når Mattilsynet nå vurderer å innføre en akutt innsanking av sauen i det prioriterte beiteområdet i Saltdal, så vil de i praksis si at de utøver sivil ulydighet, forklarer Furuberg.

Lederen mener at et slikt vedtak vil gå hard utover sauenæringen i landsdelen, men at det også vil få store konsekvenser for kjøttmarkedet nasjonalt.

– Bønder i Nordland har vært hardt rammet av frostskader som følge av en lang og kald vinter , det vil derfor bli svært problematisk å skaffe til veie mat til dyra. I ytterste konsekvens vil det føre til en nedslakting av sauen i området. Det vil få store konsekvenser nasjonalt, sier hun og fortsetter:

– Dette vil få katastrofale følger for norsk lammeproduksjon, da nedslakting av sauen i Saltdal vil føre til økt import, som igjen vil svekke mattryggheten til forbrukerne i Norge. Vi er nødt til å øke matproduksjonen i Norge, ikke senke den.

Fjellvandrere

Sauer på beite i utmark i Nordland. Illustrasjonsfoto.

Foto: Knut Valberg

Utrolig av Mattilsynet

Furuberg går også hard ut mot Mattilsynets håndtering av saken.

– Det er helt utrolig at Mattilsynet nå går denne veien. Det er godt mulig at de ikke har noen annen mulighet, men da må de i så fall legge press på politikerne i Nordland, og sørge for at de rovdyra som er inne i de prioriterte beiteområdene blir tatt ut og ikke sauen.

Underdirektør i Mattilsynet i Nordland, Geir Arne Ystmark kjenner seg ikke igjen i kritikken til lederen i Småbrukarlaget. Han forteller at Mattilsynet har full forståelse for at dette er en svært krevende og vanskelig situasjon for bøndene i området.

Eli-Anita Sagdahl og Geir Arne Ystmark
Foto: Gunnar Sakshaug / NRK

– Vi følger situasjonen i Saltdal tett og kommer til å ta en endelig stilling til hva som skjer i morgen. Vi jobber i tråd med de føringer som er gjort i området og man har forsøkt alle tilgjengelige midler for å endre situasjonen innenfor rimelig tid.

– Bjørnejakt er ikke vårt område

Underdirektøren påpeker at også Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ikke har belegg for å kritisere Mattilsynet for den resultatløse bjørnejakta.

– Bjørnejakt ligger utenfor vårt område. Det er fylkesmannen og kommunen som bestemmer hva slags virkemidler som skal tas i bruk mot rovdyra. Situasjonen i Saltdal har vært uholdbar i et dyreholdsmessig perspektiv. Om vi kommer til en vurdering om at bjørnen ikke lenger er en trussel i Saltdal, vil vi heller ikke gå videre med dette forslaget.

Ystmark mener at sauebøndene i Saltdal vil få knapt med tid, til å finne alternative løsninger for fôr til dyra.

– Nedslakting er eneste utvei

– Hvis vi vedtar akutt nedsanking av sau i morgen må de prioriterte beiteområdene i Saltdal, tømmes for sau innen 12. august. Sauebøndene i Saltdal, må dermed være kjapt ute med å organisere alternative løsninger, sier han.

Tirsdag denne uken fortalte sauebonde i Saltdal, Per Arne Knædal til NRK.no at et vedtak som førte til at sauebøndene i Saltdal må sanke inn sauen, vil føre til store tap for hele næringen.

– Frostskader på avlinger har vært et problem for store deler av Nordland, noe som kan føre til at vi ikke får tak i erstatningsfor grunnet at alle i fylket sliter. Da kan nedslakting av dyra bli eneste utvei, fortalte Knædal til NRK.no da.

Arne Skoglund og Per Arne Knædal

Arne Skoglund og Per Arne Knædal observerer et sauekadaver i Saltdal.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK