Små lokale ringvirkninger

Lokale bedrifter er sjanseløse i kampen om kontraktene til Skarv-utbyggningen på Helgeland.

Skarv

SMÅ LOKALE RINGVIRKNINGER: Skarv-utbygginga på Helgeland gir små lokale ringvirkninger, viser en ny rapport.

Foto: BP Norge

Det viser en rapport som er utarbeidet av to forskere ved Høgskolen i Bodø. Rapporten skal legges fram for Olje- og Energidepartementet i dag.

– De lokale bedriftene må samarbeide i langt større grad, sier førsteamanuensis Jan Odvar Sørnes ved Høgskolen i Bodø.

– Flere aktører må gå sammen. De som tidligere har konkurrert må innenfor visse prosjekter samarbeide for å kunne levere til olje- og gassindustrien. Ellers frykter jeg at toget går i stor fart. Og vi er ikke i stand til å komme på, sier Sørnes.

Førsteamanunsis Jan Odvar Sørnes konstaterer at så langt har lokale nord-norske bedrifter stått igjen på perrongen når toget har gått.

Kun tre prosent av leveransene til utbyggingen av gassfeltet Skarv utenfor Helgelandskysten kommer fra lokalt næringsliv. Det viser rapporten som Sørnes i dag legger fram for to departement i Oslo.

– Med mindre det er en indre drivkraft i nord så lykkes vi aldri med dette. Støtte fra oljeselskapene og fra sentral offentlig myndighet er helt nødvendig nå, også som det var på 70-tallet da dette eventyret startet.

– Den prosjentandelen må opp, skal man få betydelige ringvirkninger ved videre utvikling her i nord, sier Jan Odvar Sørnes til NRK Nordland.

Jan Terje Henriksen og Jan Oddvar Sørnes

Doktorgradsstipendiat og daglig leder ved Nordområdesenteret Jan Terje Henriksen og førsteamanuensis Jan Oddvar Sørnes, begge ved Handelshøgskolen i Bodø.

Foto: Arne Finne