NRK Meny
Normal

Slik vil NHO at kommune-Nordland skal bli

NHO vil slå sammen dagens 44 kommuner i Nordland til åtte. – Vi må ikke la søringene avgjøre hvordan kommune-Nordland skal bli, sier Ivar Kristiansen.

Ivar Kristiansen

NHO-direktør Ivar Kristiansen vil tegne et nytt kommunekart for Nordland.

Foto: NRK

I går ble det kjent at NHO ser for seg et nytt Stor-Salten bestående av kommunene fra sørlige deler av Tysfjord i nord til Meløy til sør. I tillegg til Værøy og Røst. Men Ivar Kristiansen vil også ha en felles kommuner i Lofoten, Vesterålen og Ofoten, samt fire nye kommuner på Helgeland med Brønnøysund, Sandnesjøen, Mosjøen og Mo i Rana som kommunesentre. Totalt bør 44 kommuner blir til åtte, mener NHO-toppen i Nordland.

– Vi er midt i en debatt om reformere kommunestrukturen. En reform som kommer til å bli gjennomført. Det betyr at vi i nord må tegne kartet selv og ikke overlate det til departement og direktorat i Oslo. Nå har vi muligheten til å tegne våre egne robuste Nordlandsregioner.

– Du får store kommuner med lange avstander fra ytterkantene til regionssenteret. Er det hensiktsmessig?

– Det er hensiktsmessig fordi du får veldig slagkraftige regioner. Størrelse betyr noe i denne sammenhengen. Med større regioner kan man planlegge bedre infrustruktur slik at reisetiden går ned. Både næringsliv og folk som skal bo og leve i regionen vil nyte godt av dette, mener NHO-lederen.

Saltenregionen slik NHO ser for seg at kommunene kan slå seg sammen

NHO vil slå sammen 11 kommuner til én Salten-kommune.

Flere har startet

Regjeringens kommunereform som ble lansert tidligere i år gir kommunene mulighet til å frivillig finne sammen innen 2016 - deretter risikerer man at regjeringa selv tegner opp kartet slik de finner det nødvendig. Og en rekke kommuner i Nordland er allerede i gang med prosesser som kan føre til sammenslåing. En av dem er Rana kommune og ordfører Kai Henriksen.

– Vi er i prossess akkurat nå. Nå er det blitt behandlet saker både i Hemnes og Nesna. Lurøy og vi i Rana skal straks behandlet det.

Ranaordfører Kai Henriksen (H)

Ranaordfører Kai Henriksen ønsker å slå sammen kommunen med flere av nabokommunene.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Når er dere ferdig?

– Det er vanskelig å si. Vi ønsker ei utredning, andre kommuner har ønsket flere. Det kan ta lang tid, sier Henriksen.

Møter skepsis

Men ikke i alle kommuner går det slik NHO ønsker. I Lofoten har Vågan sagt nei til å jobbe mot et felles-Lofoten, og i Indre Salten vurderer kommunene der ei sammenslåing, som vil knuse NHOs drøm om et felles Stor-Salten.

Høyreordføreren i Rana mener på sin side at NHO har tegnet et fornuftig kommunekart.

– Jeg synes NHO har truffet godt. Det kan være noen diskusjoner om øykommunene som Værøy, Træna og Røst. Bortsett fra det synes jeg kartet ser riktig ut, sier Kai Henriksen.

Like enig i det er ikke folk på gata i Korgen i Hemnes kommune. Her var det få som ønsket å bli slått sammen med storebror Rana i nord.

– Vi har det fint som vi har det. Det er lettere å få igjennom ting når kommunene er mindre, sier Marianne Hansen Oksfjellelv.

– Hvis vi blir slått sammen med andre foretrekker jeg Grane og Hattfjelldal. Blir vi slått sammen med Rana blir vi slukt, alt kommer til å bli flyttet dit, mener Roald Arntsen.

Får nye oppgaver

Og NHO-leder Ivar Kristiansen er ikke overrasket over folks motstand mot sammenslåing.

– Det er naturlig for mange å være skeptisk til det nye og ukjente. Men vi er nødt til å tenke på hva dagens ungdom har behov for. I mange tiår har landsdelen blitt fraflyttet. Vi har de dårligste prognosene for befolkningsutvikling i landet. Det betyr at vi må gjøre ting smartere og gjøre ting på en annen måte. Vi har det som trengs for å skape vekst og utvikling, da må vi ta et større lokalt ansvar selv, mener Kristiansen.

Og skal dette lykkes mener Ivar Kristiansen at de nye regionskommunene bør få en rekke nye oppgaver.

– Det er ingen tvil om at innenfor feltene videregående skole, planlegging, kommunikasjon og samferdsel vil det være behov for større lokalt selvstyre. Debatten har vist at det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om å gi regionene mer makt, hevder han.

– Jeg tror kommunereformen blir gjennomført uansett. Men 50 års historie tilsier at det blir vanskelig å få til, kommunesammenslåing er noe av det som er aller vanskeligst å ta tak i politisk, sier Ivar Kristiansen.