Slik vil fiskeriministeren kjøle ned laksemarkedet

Det brennhete laksemarkedet skaper utfordringer for norsk eksport, og fiskeriministeren vil øke produksjonen. – Fullstendig uansvarlig, freser Naturvernforbundet.

Fiskeriminister Per Sandberg

Norsk sjømat er stadig mer populært verden over, men fiskeriminister Per Sandberg er redd for at Norge skal miste markeder etter at prisene har skutt i taket den siste tiden.

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Prisen på norsk laks fortsetter å stige, og sjømattallene fra juli viser at Norge eksporterte sjømat for hele 6,6 milliarder i juli. Økningen skyldes økt etterpørsel i et marked med lite laks, og fiskeriminister Per Sandberg er bekymret for de høye prisene. Han er klar på hva som skal til for å kjøle ned det overopphetede eksportmarkedet.

– Det er ett svar på det, og det er at Norge og norsk sjømatnæring må bidra med mer produksjon, og der har regjeringen og næringen betydelige ambisjoner. Blir prisene for høy står vi i fare for å miste markeder, så her må vi ha varsellampene på, advarer fiskeriminister Per Sandberg.

Fisk

Norsk fisk er stadig mer populært på eksportmarkedet. Økte priser fører til at Norge kan miste eksportmarkeder i utlandet.

Foto: Petter Strøm

Regeringen har ifølge Sandberg en målsetting om å femdoble sjømatproduksjonen i løpet av 35 år. For å få økt produksjonen av oppdrettslaks har Sandberg foreslått å innføre et nytt vekstregime i 2017.

Forslaget er nå ute på høring i Stortinget, og vil gjøre det mulig for oppdrettsanlegg å vokse med 6 prosent hvert andre år, mot 5 prosent, som regelverket tillater i dag. I tillegg har Sandberg foreslått å tillate variable biomasser i anleggene, slik at produksjonen kan senkes når villaksen kommer ut av elvene, og økes igjen når villaksen har passert.

– Fullstendig uansvarlig

Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener laksenæringen først må få bukt med problemene de allerede har, før de tenker på å vokse.

Foto: Privat

Det nåværende regelverket tillater en vekst på 5 prosent, såfremt andel lus hos laksen er på under 0,2 prosent. Naturvernforbundet mener det allerede gjeldene kravet om en lusprosent på under 0,2 for å tillate vekst, er langt fra godt nok.

– Næringen har allerede betydlige problemer knyttet til lus og rømming, som påfører laks og sjøørret ekstremt store skader. Da er det fullstendig uakseptabelt å øke veksten. Først må volumet reduseres til næringen har kontroll på miljøproblemene, så kan man eventuelt vurdere å øke igjen, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Bærekraft og lukkede merder

Norges jeger og fiskeforbund mener det må stilles krav om at all form for videre vekst i oppdrettsnæringen forutsetter overgang til lukkede anlegg eller andre teknologiske løsninger som eliminerer utfordringene knyttet til lakselus.

– Næringens egne lovnader om at de jobber hardt for å løse sine miljøutfordringer har gjentatte ganger vist seg ikke å være tilstrekkelig til å løse lakselusutfordringene, sa informasjonssjef Espen Farstad i NJFF i en tidligere sak.