Slik vil de gjøre veien gjennom Lofoten 2,4 mil kortere

Statens vegvesen foreslår å bruke 5.4 milliarder kroner på å utbedre E10 gjennom Lofoten.

Hovedfeltet under andre etappe i sykkelrittet Arctic Race of Norway i Lofote

Slik så det ut da hovedfeltet i sykkelrittet Arctic Race of Norway syklet gjennom E10 i Lofoten i 2013.

Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

I dag fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen overrakt en utredning fra Vegvesenet under en konferanse på Leknes i Vestvågøy. I den nye rapporten foreslås det å bruke nesten fem og en halv milliard kroner på E10 i Lofoten.

– Et viktig steg er nå tatt for et transportsystem som knytter Lofoten sammen på en effektiv måte, som også gir god kontakt med naboregionene, sier Solvik-Olsen.

Kortere reisetid

I samarbeid med Avinor og Kystverket har Statens vegvesen sett på framtidas transportløsninger i Lofoten, særlig den 160 kilometer lange strekningen på E10 gjennom Lofoten.

Dersom utbygginga gjennomføres vil avstanden fra Fiskebøl til Å bli 24 kilometer kortere, veien skal også tilrettelegges bedre for syklister.

Det anbefales blant annet en helt ny trase for E10 over Vestvågøya. Dermed kan reisetida mellom byene Svolvær og Leknes reduseres med en halvtime sammenlignet med i dag

– Å kutte avstandene i Lofoten er et hovedmål ved siden av å gjøre veien tryggere, sier strategisjef Unni M. Gifstad, i Statens vegvesen Region nord.

Ut på høring

Statens vegvesen skal nå sende utredningen ut på lokal høring, og Samferdselsdepartementet setter i gang en ekstern kvalitetssikring.

– Departementet skal ta stilling til hvilken hovedløsning som legges til grunn for videre planlegging av det framtidige transportsystemet i Lofoten, med særlig vekt på E10, skriver samferdselsministeren i ei pressemelding.