Slik skal ikke en skrei se ut

Til tross for at mesteparten av den kvalitetsmerka skreien som skal ut til norske og europeiske matfat er svært godt behandlet, har kontrollører funnet fisk som ikke holder mål.

Slik skal skreien ikke se ut

Dette eksemplaret er et eksempel på en fisk som ikke lever opp til standarden.

Foto: Skreipatruljen/ Norges sjømatråd

Slik skal en kvalitetsskrei merkes

Slik ser merket ut.

Foto: Norges sjømatråd

– Det er helt klart en forventning i markedet om at den kvalitetsmerka skreien skal være lytefri, hvit og fin, og ha topp kvalitet. Hvis fisken ikke holder den standarden vi lover så er jo det uheldig for ryktet til kvalitetsmerka skrei, sier fagansvarlig for kvalitetsmerker Marit Sogn-Grundvåg i Norges Sjømatråd.

For det er ikke alle som driver fiskemottak eller pakking av fisk som får lov til å bruke kvalitetsmerket deres. I dag er det 72 bedrifter som får lov til å merke skreien med plastmerket med skreilogoen, som skal vise kundene at dette er prima vare, altså den ypperste skreien som er å få tak i.

De siste årene har flere meldt sin interesse. I 2013 var det bare 50 bedrifter som merket skreien de sendte ut til norske og europeiske middagsbord.

Er villige til å betale ekstra

Bør ikke ligge i blodvann

Et annet eksempel viser hvordan skreien ikke bør ligge i blodvann.

Foto: Norges sjømatråd/ Skreipatruljen

Kundene etterspør da også delikatessen fra Barentshavet, og er villig til å betale 10–11 kroner mer enn for fersk torsk uten kvalitetsmerket. Hittil i år er det solgt nærmere 1800 tonn med fersk skrei til utlandet, noe som er nesten dobbelt så mye som i samme periode i fjor.

Men stikkprøver har vist at noe av fisken ikke holder mål. Kjell-Arne Pedersen fra Norges Råfisklag er en av fem-seks kontrollører som reiser rundt for å sjekke at de 72 bedriftene som har lisens til å sette et hvitt plastmerke på skreien, gjør det de skal.

– Vi har kommet over fisk som ikke går gjennom. Det går mye på dette med utblødning, at fisken ikke er godt nok utblødd. Vi ser også tilfeller der det er litt skader på fisken, sier Pedersen.

Så langt i år har de slått ned på fem-seks bedrifter som har levert altfor dårlig fisk.

Kjell-Arne Pedersen - skreikontrollør

Skreikontrollør Kjell-Arne Pedersen i aksjon.

Foto: Skreipatruljen

Slår ned på store avvik

Sogn-Grundvåg forteller at de slår ned på tilfeller der det avdekkes store avvik.

– Det tas veldig alvorlig når det blir avdekt store feil, og jeg opplever det er en veldig stor vilje til å gjøre de nødvendige endringene for igjen kunne pakke kvalitetsmerket skrei.

Hun påpeker samtidig at det er få avvik, og at det meste av fisken er av ypperste kvalitet. Hun mener både fiskere og fiskekjøpere er stolte av å levere et godt produkt.

– Det er svært viktig at vi opprettholder ryktet til den kvalitetsmerka skreien. Verdikjeden må være nøye i alle ledd, avslutter Sogn-Grundvåg.

Slik skal en skrei se ut

Slik skal en kvalitetsmerket skrei se ut.

Foto: Marius Fiskum / Norges sjømatråd