Slik vil Frp stanse overgripere

Dagens politiattester for dem som skal jobbe med barn er ikke omfattende nok, mener Nordland Frp.

Frp-landsmøtet

Nordland Fremskrittsparti vil ha strengere regler for dem som jobber med barn. Under helgens landsmøte i moderpartiet vil de ha ledelsen og resten av partiet med på forslaget.

Foto: NRK

Under helgens landsmøte legger Nordland Frp fram forslag om strengere regler for dem som jobber med barn og unge.

I dag må personer som skal jobbe i barnehage, skole og SFO legge fram politiattest før de kan ansettes, men i Fremskrittspartiet i Nordland mener de loven ikke stanser personer som er dømt for seksuelle overgrep fra å jobbe med barn.

Jonny Gulbrandsen

– Personer som har utøvd vold mot barn, bør heller ikke jobbe med barn, mener leder i Nordland Frp Jonny Gulbrandsen.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

– En person som starter som lærer i 20-årene, kan i dag jobbe på samme skole til vedkommende blir pensjonist uten ny attest, sier leder Jonny Gulbrandsen i Nordland Frp.

Krever fornying av attester

Han mener løsningen er at politiattesten fornyes hvert femte år, og at overgrep som skjer mens en person er ansatt dermed kan avdekkes.

– Dersom vi har et fornyingssystem når det kommer til politiattester, kan vi avdekke og hindre overgrep.

– Men vil ikke dette uansett avdekkes ved en dom?

– Nei, dette er saker som ikke alltid kommer fram. Personvernet hos voksne er i dag sterkere enn beskyttelsen av barn.

Godt mottatt av partiet

Han forteller at forslaget ble godt mottatt av redaksjonskomiteen i partiet, og regner med enstemmig støtte fra resten av landsmøtet søndag.

Innstillingen innebærer også at flere kriminelle forhold skal vises på politiattestene. Partilederen fra Nordland mener særlig voldsdommer er noe arbeidsgiverne bør få informasjon om i politiattestene.

– Personer som har utøvd vold mot barn, bør heller ikke jobbe med barn.

– Slik det er i dag har ikke skolene mulighet til å ta det med i vurderingen av ansettelser.

Siv Jensen under FrP sitt landsmøte

Partileder Siv Jensen advarte om at det kommer til å bli bråk når Frp skal gjennomføre mer av sin politikk framover.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix