NRK Meny
Normal

Slik skal de redde verdens største ugle

En liten pinne skal hindre at hubroen dør i møtet med kraftlinjer.

Hubro på sittepinne i Lurøy

Den innringede sittepinnen har vist seg å gi resultater i helgelandskommunen Lurøy. Siden pinnene ble satt har ikke en eneste hubro blitt funnet død etter ublide møter med kraftlinjene.

Foto: Jan Ove Gjershaug

De siste 30 årene anslås det at kraftlinjer har ført til at så mange som 40 hubroer har mistet livet i Lurøy, men nå har trenden snudd.

For i 2011 startet et arbeid med å redde fuglen i kystkommunen på Helgeland. Et av tiltakene er en pinne den store uglen kan sitte på, slik at den ikke kommer i kontakt med de strømførende linjene når den skal speide etter bytte.

Mia Husdal

Mia Husdal hos Fylkesmannen i Nordland sier det er satt i verk flere tiltak for å hjelpe hubroen i Lurøy.

Foto: Fylkesmannen i Nordland

I de fire årene som har gått siden prosjektet startet er det ikke funnet en eneste død hubro i området.

– Det har blitt gjort omfattende tiltak på linjenettet på hele Solværøya i Lurøy. Det er montert sittepinner, og stolpemonterte transformatorer er blitt isolerte. I tillegg er sjøkabler blitt forlenget og flere linjer er revet ned, sier Mia Husdal som er rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland.

Prøves ut i hele landet

Arbeidet er gjort av Rødøy-Lurøy kraftverk i samarbeid med myndighetene, og skal redde hubroen i området.

Sittepinnene festes på siden av traversene øverst i kraftstolpene. Det gjør at hubroene kan lande på pinnen i stedet for selve traversen. Det er også montert piggmatter, slik at det ikke er mulig for fuglene å sette seg andre steder enn på pinnene.

– Hubroen sliter og man regner med at en av årsakene er at de stryker med på disse stolpene. Den har så stort vingespenn at den kommer borti to faser på en gang og får strømgjennomgang, sier Husdal.

Denne uken var Fylkesmannen på befaring i området, og resultatene er oppløftende. Sittepinnene prøves nå ut i stort sett alle fylkene i Norge og håpet er at det gir positive ringvirkninger for bestanden i hele landet.

(artikkelen fortsetter under)

Kraftlinjer i nordsolvær i Lurøy

Flere av kraftlinjene på Solvær er allerede tatt ned for å verne hubroen. Linjen på bildet legges i kabel til høsten.

Foto: Mia Husdal / Fylkesmannen i Nordland

Fredet i over 40 år

Ung hubro med vånd i Lurøy

Det meldes i år om rik tilgang på mat for hubroen i Lurøy. Her er en ung hubro med en stabel av vånd.

Foto: Espen Dahl

Ifølge Fylkesmannen var hubroen fram til slutten av 1800-tallet en vanlig hekkefugl i Norge, men bestanden har senere gått kraftig tilbake.

Helt siden 1971 har hubroen vært fredet og Norsk ornitologisk forening beregnet i fjor at det finnes mellom 451 og 681 par i Norge.

Forholdene ligger nå til rette for at hubroen i Lurøy skal gå en bedre tid i møte. Observasjoner gjort av Høgskolen i Hedmark viser at det i gode perioder er mellom 40 og 50 par i kommunen. I år er dessuten allerede 37 unger merket og det er mye mat å finne for fuglene.

Husdal mener det er vanskelig å si hvor viktig sittepinnene blir for at disse skal vokse opp.

– Men håpet er at disse ungfuglene som nå skal fly ut og klare seg selv, finner mat og slipper å dø på kraftlinjene.