Slik kom Nord-Europas største militærøvelse i stand

Årets Arctic Challenge Exercise har aldri vært større. Men øvelseslederen avviser at det har sammenheng med sikkerhetssituasjonen i Europa.

Arctic Challenge Exercise 2017

I år er øvelsen ledet av det finske luftforsvaret, som har hovedansvaret for gjennomføringen.

Foto: Julie Helene Günther / Luftforsvaret

– Den første uka har gått ganske bra. Vi har holdt det trygt og flyoperasjonene har vært svært effektive, sier oberst Petteri Seppälä ved det finske Luftforsvaret.

Petteri Seppälä

– Det er ingen annen øvelse som er planlagt, arrangert og utført i et så nært samarbeid mellom tre individuelle luftstyrker. Konseptet er globalt unikt, sier Petteri Seppälä.

Foto: Ragna Louise Sandvoll / Luftforsvaret

Seppälä er øvelsesleder for den pågående militærøvelsen Arctic Challenge Exercise hvor mer enn 100 militære fly og 11 nasjoner deltar (se faktaboks), og som gjennomføres i perioden 22. mai til 2. juni.

Lørdag og søndag flys det ikke, og Seppälä har tatt seg tid til å besvare noen spørsmål fra NRK.

Han forteller at konseptet har vært det samme helt fra begynnelsen.

– Men øvelsen har økt i omfang hver gang, og også denne gangen er det noen nye nasjoner som deltar. Belgia, Canada og Storbritannia har ikke vært med tidligere, forteller obersten.

Nye flytyper deltar for første gang i år

Det var i begynnelsen av millenniet at Norge, Finland og Sverige bestemte seg for å sammen arrangere småskala øvelser for å utvikle ferdighetene til luftstyrkene.

Det resulterte i øvelser som Nordic Air Meet og Arctic Fighter Meet. De gode erfaringene førte til at man startet med nordisk samtrening (Cross Border Training – CBT) i 2009.

– Det neste logiske trinnet etter det var en øvelse i større skala hvor de tre nordiske landene inviterte partnere og allierte. Resultatet ble ACE-konseptet, altså Arctic Challenge Exercise, som kom i stand første gang i 2013, forteller Petteri Seppälä.

Norsk F-16 tar av, britisk Tornado står klar til å taxe / Norwegian F-16 take off while a british Tornado is getting ready for taxing
Foto: Sigurd Tonning-Olsen / Luftforsvaret, Sigurd Tonning-Olsen

Flere ting er nytt av året, legger han til.

– Det franske luftvåpenets Rafale er en ny flytype som deltar, det samme er USAs B-52 som skal være med under én enkelt bølge den kommende uken, forteller Seppälä.

Gigantflyet B-52H har åtte motorer og en særegen vingeprofil. Det kan frakte nær 32 tonn våpenlast, blant annet 20 kryssermissiler.

– Det er første gang et slikt fly deltar.

Et B-52H-bombefly.

Flyet, med tilnavnet Stratofortress, blir del av øvelsen som er en samtrening mellom Finland, Norge og Sverige.

Foto: MIKE MCCARTER / AP

– Har ikke sammenheng med sikkerhetssituasjonen

Spekulasjoner rundt hvorvidt øvelsen, som altså har økt i størrelse og nå er en av Europas største, har noe å gjøre med forholdet til Russland avviser han blankt.

– Årsaken til å gjennomføre øvelsen i nordområdene er av rent praktiske årsaker, og har ikke noe å gjøre med sikkerhetssituasjonen i Europa.

– De nordlige delene av våre tre land har et enormt luftrom. Tynt befolkede områder og baser med god beliggenhet gjør nordområdene til et perfekt sted for å trene sammen. Du finner ikke et så stort luftrom noe annet sted i Europa.

– Vil øvelsen øke ytterligere i størrelse neste gang?

– Vi har noen ideer når det gjelder å utvikle øvelsen. Med god planlegging kan det være rom for å øke størrelsen, sier Seppälä.

Ser du hvor dette er?

Her flys det over Lofoten under ACE tidligere denne uken. Video: Luftforsvaret.

Russiske medier har omtalt øvelsen

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets stabsskole forteller at øvelsen representerer en normal flernasjonal militær øvingsaktivitet i regionen.

Russiske medier har nøkternt rapportert at øvelsen har startet, og at det var protester mot øvelsen i Rovaniemi, forteller han.

Palle Ydstebø

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets stabsskole.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

– Noen britiske medier setter øvelsen opp mot den russiske beredskapsøvelsen som dro i gang forrige uke med 250 fly og 12000 soldater, men russerne responderte på tilsvarende måte under forrige Arctic Challenge i 2015, så jeg ser ikke noe oppsiktsvekkende i det.

Russland responderer jevnlig med egne beredskapsøvelser på NATO-øvelser og deployeringer, som til Baltikum. Slike tiltak er en del av den åpne kommunikasjonen mellom NATO og Russland, og er en vanlig måte å utøve militærdiplomati på, forklarer oberstløytnanten.

– Dersom Russland hadde ment at øvelsen er destabiliserende og en trussel mot sikkerhetssituasjonen i Europa og vårt forhold til Russland, så hadde vi fått høre det høyt og tydelig.

Mandag skal styrkene opp i lufta igjen. De kommende dagene vil fokuset være komplekse flyoperasjoner, før Arctic Challenge Exercise avsluttes fredag.