Slik blir politi-Nordland

Politimester Tone Vangen har i dag sendt sin innstilling til hvordan politiet i Nordland bør organiseres. Innstillingen innebærer at Nordland får ytterligere to tjenestesteder og to tjenesteenheter sammenlignet med forslaget som har vært ute på høring. Til sammen får Nordland 21 tjenestesteder og 11 tjenesteenheter.