Slik blir den nye skolehverdagen i Rana

Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og SV har blitt enige som den nye skolestrukturen i Rana. Det har vært opptil flere protestaksjoner mot at flere skoler er foreslått nedlagt, men nå kommer altså løsningen.

De fire partiene går inn for det såkalte alternativ 9. Det betyr at det blir to ungdomsskoler i sentrum av Mo med en kapasitet på nesten 900 elever.

Det betyr samtidig at ungdomsskolene på Gruben, Selfors og Båssmo blir lagt ned. Men avtalen innebærer at det blir opprettholdt barneskole i samtlige bydeler og at det blir 1. til 10. trinn på Storforshei og Utskarpen.

Årsaken til at ungdomsskolene sentraliseres er mangelen på penger, forteller Hilde Rønningsen i Sosialistisk Venstreparti.

– Nå går strukturen utover kvaliteten i skolene. De ressursene vi har igjen, smøres tynt utover. Vi må effektivisere for å bidra til at ressursene går til flest mulig lærere og best mulig utdannede lærere, sier hun.

Det er det fallende elevtallet i Rana som gjør at inntektene blir mindre.

– Frem mot 2030 ligger det an til at vi får 439 færre elever i skolene i Rana. Det betyr at vi får 36,9 millioner kroner mindre til skoledrift. Siden 2010 har vi 331 færre elever, og det har allerede gitt stor svikt i midelen vi har til å drifte skolene.

Espen Haaland fra Høyre sier at dette har vært en vanskelig prosess.

– Vi må ta ansvar i en krevende situasjon. Vi i Rana bruker 25 prosent mer på skolene enn sammenlignbare kommuner og det kan vi ikke leve med, sier han.