Slår tilbake mot Forbrukerrådet: – Vi er ikke den dårligste kommunen i landet

– Kommunetesten til Forbrukerrådet gir et særdeles uheldig inntrykk av tilstanden i vår kommune, sier rådmannen i Moskenes. Han aksepterer ikke sisteplassen i kommunetesten.

Rådmann i Moskenes Per A. Sperstad

– Jeg vil ikke skryte av situasjonen, men akkurat dette ble litt urettferdig, sier rådmannen i Moskenes, Per A. Sperstad.

Foto: Tommy Johansen

Når Forbrukerrådet samler sammen alle kommunetestene sine og ser på hvilke kommuner i Norge som har vært flinkest til å gi informasjon og service til innbyggerne de siste ti årene, er åtte av de ti kommunene i bunn fra Nordland.

Dårligst ut på landsbasis kommer Moskenes i Lofoten.

Anne Kristin Vie

Vie sier at de ønsker at testene skal være en inspirasjon for kommunene til å løfte seg oppover i hierarkiet.

Foto: Forbrukerrådet

Når NRK ringer fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie, beskriver hun situasjonen her som ille.

– Her er det et kraftig forbedringspotensial. En kommune leverer veldig mange tjenester til innbyggerne sine, og da må man forvente å få god informasjon.

Hun mener Moskenes må ta noen drastiske grep, slik de kommer seg opp fra bunnsjiktet.

– Vi vil oppfordre kommunestyret i Moskenes til å sette seg litt inn i testen, og tenke igjennom hvordan man kommuniserer med innbyggerne sine.

Har hatt en positiv utvikling

Men rådmann i Moskenes, Per A. Sperstad, føler Forbrukerrådet gir et unyansert bilde av situasjonen.

– Denne statistikken bygger på de siste ti år. Men det er enkelte år i denne tidsserien hvor vi ikke er målt. Derfor mener vi det er mer relevant å se på hvilken score vi oppnådde i 2016, og hva som er utviklingen fra forrige måling i 2013.

I 2016 ender Moskenes opp med 52,7 poeng i kommunetesten. Over fylkesgjennomsnittet på 52, og 2,3 poeng bak landsgjennomsnittet på 55.

En klar forbedring fra 2013, da Moskenes bare fikk 28,3 poeng.

Vi ligger litt under landsgjennomsnittet i 2016, og er tilfreds med den posisjonen.

Per A. Sperstad / Rådmann i Moskenes

– Det er særdeles uheldig å presentere nordlandskommuner som «jumboer», når bildet er mer nyansert enn som så, fastslår Sperstad, som tidligere har vært rådmann i Lødingen og Rødøy – to andre nordlandskommuner i bunnen av oversikten.

– Skal ha honnør

Når NRK ringer Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet opp, medgir hun at Moskenes skal ha honnør for den jobben de har gjort siden forrige kommunetest i 2013.

– I 2016, og det skal også vi være tydelige på, så gjorde de et hopp. Det er veldig bra, for det viser at de har løftet seg og begynt å ta dette på alvor.

– Men de har fortsatt mye å gå på, og det vi snakker om her er en sammenstilling av tester siden 2005, for å se hvem som har vært best over tid. Best over tid i Nordland er Narvik, mens den dårligste over tid er Moskenes.

– Er det ikke litt tynt når man ikke har målt alle kommuner i alle år?

– Vi har ikke målt alle områder alle år, men sammenstillinga viser om du har en serviceinnstilling uavhengig av hvilket område som blir testet. Sammen gir det et bilde av hvordan man har vært over tid, sier Vie.

  • Les mer om kommunetesten i faktaboksen.
Asker kommune best kommunetest forbrukerrådet

Asker har aldri ligget øverst, men ble likevel kåret til den beste kommunen i sammenstillingen. – De har hele tiden vært i det øvre sjiktet. Det er en serviceinnstilling i alle ledd, sier Anne Kristin Vie. Asker-ordfører Lene Conradi (t.h.) får her overrakt en diplom fra forbrukerdirektør Randi Flesland.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK