NRK Meny
Normal

Slår full alarm om norsk sjøfugl

Det har vært en dramatisk nedgang i den norske sjøfuglbestanden de siste ti åra, og nå slår forskerne full alarm.

Matmangel har i år ført til en dramatisk hekkesvikt for sjøfugl som henter føden sin langt til havs i Nord- og Midt-Norge. Matmangelen har ført til at mange fugler unnlot å hekke, eller ga opp hekkingen mens de hadde egg eller små unger. Dette har ført til dramatisk reduksjon i tallet på hekkende fugler i mange områder.

Lundetragedien på Røst

Røst i Nordland er et godt eksempel på hvor dårlig det står til. For den rødlistede alkefuglen lomvi var reduksjonen i hekkende fugler på 97 prosent sammenlignet med i fjor. Også for lundefuglen er situasjonen dramatisk. For fjerde år på rad har ikke lundefuglen greid å få fram unger. Siden 1979 har forskerne fulgt med utviklinga ved kystens største lundebestand. Da de startet i 1979 var det 1,5 millioner lundefugler på Røst. I dag er det bare 410.000 tilbake.

I dag legges naturindeksen for Norge fram, som gir en karakter på norsk natur fra 0-1. Norge som helhet får ca 0,75, noe miljøvernminister Erik Solheim er godt fornøyd med.

Bekymra for sjøfugl

Men unntaket i rapporten er den norske sjøfuglbestanden, som er nær halvert på ti år.

– Det aller mest urovekkende enkeltfunnet er tilstanden for sjøfugl. Flere svært viktige arter langs kysten er i ferd med å forsvinne, sier Solheim til NRK.no.

Og det finnes ingen enkle løsninger for å få bestandene opp og gå igjen.

– Vi ser en nedgang i sjøfuglbestandene i hele Nord-Europa. Derfor må vi få til et samarbeid med andre nordiske land, som Grønland og Færøyene. Vi tror reduksjonen i bestandene henger sammen med klimaendringer, i tillegg til manglende mat. Men dette vet vi ikke sikkert. Vi må forske mer på årsakene for å kunne sette inn riktig tiltak, sier Solheim.

Sjøfuglbestanden

Etter stabile indekser i 1990 og 2000 på ca. 0,8, har det vært en dramatisk nedgang til henholdsvis 0,5 og 0,4 i 2010.

Foto: Direktoratet for Naturforvaltning

I Naturindeksen skiller tilstanden for sjøfuglene våre seg spesielt negativt ut. Etter stabile indekser i 1990 og 2000 på ca. 0,8, har det vært en dramatisk nedgang til henholdsvis 0,5 og 0,4 i 2010.

– Dessverre finnes det ingen enkle løsninger på problemet, sier Solheim.

Først i verden

Video lomvi
Foto: Nyhetsspiller

Naturindeksen, den første i sitt slag i verden, ble lagt fram på en konferanse i Stjørdal torsdag.

Indeksen tar for seg utviklingen av det biologiske mangfoldet i ni økosystemer fra 1990 til 2010, og er basert på flere hundre indikatorer.
Indeksen viser at tilstanden stort sett er god i havet og i ferskvann. Det har skjedd en klar forbedring de siste 20 årene.