Slår alarm om farlig dop

Forskning viser at mellom 10 og 20 prosent av alle som blir innlagt i akuttpsykiatrien i Norge har ruset seg på det farlige dopet metamfetamin.

Dette er beslag fra Salten, som ennå ikke er analysert, men det er trolig metamfetamin.

Dette er beslag fra Salten, som ennå ikke er analysert, men det er trolig metamfetamin

Foto: politiet

Politiet gjør beslag av stadig sterkere narkotiske stoffer. I alt over 60 personer ble i helgen pågrepet i narkotikaaksjoner i Vest-Finnmark og Vesterålen.

Metamfetamin tar over

Og det er spesielt funn av det sterke narkotiske stoffet metamfetamin som gjør politiet bekymret.

– Det sterke stoffet har tatt over for amfetamin over hele landet, sier forskningsdirektør for rus og avhengighetsforskning, Jørgen Bramnes.

Ikke lenger et storbyfenomen

– Når man nå ser dette i Vesterålen også, er jo det et tegn på at vi har en spredning av disse stoffene utover hele landet. Vi kan ikke si dette er spesielt grensenære fenomener eller storbyfenomener, men noe som hele landet kommer til å oppleve, sier Bramnes.

Hallusinasjoner og vrangforestillinger

Mellom 10 og 20 prosent av psykiatriske akuttpasienter i Norge har brukt det ulovlige stoffet metamfetamin, som kan forårsake psykoser.

Amfetamin-poser.

OVERTAR FOR AMFETAMIN: Metamfetamin har de siste årene tatt over for vanlig amfetamin, og unge voksne er den største brukergruppen.

Foto: Tone Iversen / NRk

– Dette stoffet er sterkere og har en lengre virkning enn vanlig amfetamin har. Det betyr at det er mye større risiko for å få problemer som f.eks hjerteinfarkt og hjerneblødning.

– Stoffet er årsak til at mange unge får hallusinasjoner og vrangforestillinger, sier Jørgen Bramness.

Metamfetamin har de siste årene tatt over for vanlig amfetamin, og unge voksne er den største brukergruppen.

Øker sterkt på veiene

For første gang er også metamfetamin registrert som det nest mest brukte rusmiddelet blant bilførere i Norge, bare slått av alkohol, ifølge Rusmiddelstatistikken for 2009, publisert av Folkehelseinstituttet. Antallet er firedoblet på ti år.

Dette er et av de siste beslagene i Salten.

Dette er et av de siste beslagene i Salten

Foto: Politet