Jusekspert slakter nytt regelverk for ytringsfrihet

– Ansatte i Bodø kommune vil fortsatt være redde for å uttale seg kritisk, mener universitetslektor Thor Arne Angelsen.

Thor Arne Angelsen, universitetslektor

SLAKTER NYTT REGLEMENT: Universitetslektor Thor Arne Angelsen er opptatt av ytringsfriheten for offentlig ansatte. Nå mener han at forslaget til nytt reglement i Bodø i verste fall vil bety at de ansatte blir enda reddere for å uttale seg offentlig om kritikkverdige forhold i kommunen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Kritisk lege

FIKK REFS: fastlege Mari Kristin Johansen

Foto: Privat

I dag skal et nytt forslag til reglement for ansattes ytringsfrihet vedtas av politikerne i Bodø kommune. Universitetslektor Thor Arne Angelsen er meget kritisk til endringa, og mener den i verste fall kan føre til ei innstramming i ytringsfriheten.

– Jeg er svært skuffet over det forslaget som rådmannen har lagt fram for organisasjonsutvalget. I beste fall så er det en videreføring av dagens uheldige og litt uklare ytringsfriheten de ansatte hadde fra før. I verste fall kan det faktisk tolkes som ei innstramming, sier Angelsen til NRK.

Fastlege fikk «smekk»

Det var i valgkampen for et drøyt år siden at en fastlege i byen gikk ut og argumenterte for flere sykehjemsplasser. For det fikk hun en reaksjon i ettertid.
Bodø kommune unngikk en kritisk uttalelse fra Sivilombudsmannen fordi de varsla ei endring av dagens regelverket. Nå skal endelig politikerne vedta endringa fra dagens regelverk som er slik:

Alle ansatte i kommunen har full ytringsfrihet som privatpersoner.

Dagens reglement for ytringsfrihet

til det nye regelverket som blir slik:

Alle ansatte i kommunen har ytringsfrihet. Arbeidstakere plikter imidlertid å opptre lojalt overfor politiske og administrative vedtak.

Forslag til nytt reglement for ytringsfrihet

– Dette kan ikke kalles ei oppmyking. Et nytt regelverk burde vært mye rausere. Jussen har de ansatte uansett på sin side, sier Angelsen.

Ikke i oppmyking

Men Ingrid Lien, leder for organisasjonsutvalget i Bodø, sier ei oppmyking ikke var hensikten.

– Nei, det har ikke vært sagt at det skulle være ei oppmyking av regelverket, heller ei presisering, sier Ingrid Lien (Sp)

Ber ansatte bruke varslingssystemet

Lien tror ansatte både med dagens regelverk og med det nye vil tørre å uttale seg kritisk.

– Ja, det tror jeg de vil tørre å gjøre. Også håper jeg at ansatte i Bodø kommune føler at de har mulighet til å bruke varslingssystemet vi har hvis det er behov for å varsle om kritikkverdige forhold.

Og Lien er ikke sikker på at det alltid er så lurt å gå ut i media.

– Det er veldig mye som blir blottlagt i en sånn medieaksjon, som også kan gå utover den som varsler.

Mener praktiseringa er problemet

Juseksperten ved Universitetet mener politikerne bør avvise forslaget, og få på bordet ett som er mye tydeligere. For ut fra hvordan regelverket praktiseres i dag så tror han ikke det blir bedre med det nye forslaget.

Det blir vanskelig for de ansatte fordi de ser hvordan kommunen har opptrådt. De ser at de har en arbeidsgiver som er veldig opptatt av at de skal opptre lojalt.

Vet om flere eksempler

Ifølge Angelsen sier han vet om flere enn fastlegen som har fått føle på praktiseringa av ytringsfriheten.

– Jeg har kjennskap til flere tilfeller der ansatte er veldig forsiktige med å uttale seg om sin arbeidssituasjon og andre forhold fordi de er redde for hva arbeidsgiveren vil si, avslutter universitetslektor i juridiske fag, Thor Arne Angelsen.

Sivilombudsmannen har tidligere kritisert Rana kommune for å ha refset en lege som gikk ut i media og uttalte seg i sykehjemsdebatten.

Nå venter ombudsmannen på å få oversendt det nye regelverket som Bodø kommune trolig vedtar i dag.

Ingrid Lien

FORSVARER REGELVERKET: Ingrid Lien (Sp)

Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK