Skyter etter måser med fosforkuler

– Kula eksploderer og skaper et lysglimt. Skremmer ikke det fuglene, må vi ta fram hagla, sier vaktsjef Geir Knutsen ved Bodø lufthavn.

Når gresset rundt rullebanen på Bodø lufthavn er nyslått trives måkene ekstra godt akkurat der. Det betyr en helt spesiell og travel arbeidsdag for Geir Knutsen.

JAGER FUGL: Fugl utgjør en risiko for flysikkerheten. Bakkepersonalet ved landets flyplasser jobber derfor aktivt for å skremme bort dyrene - blant annet ved bruk av skremselsskudd.

I 2012 ble det registrert 316 treff – eller «birdstrikes» mellom fugl og fly i Norge. Størst er problemet ved flyplassene som ligger ved kysten – som Bodø lufthavn. Her fører flyplassmannskapene et utrettelig kamp for flypassasjerenes sikkerhet. Da må alle virkelmidler tas i bruk.

– Vi bruker en pistol med langt løp som skyter ut en fosforkule som eksploderer og skaper et lysglimt. Det er effektivt, forklarer vaktsjef Geir Knutsen ved Bodø lufthavn til NRK.no.

(artikkelen fortsetter under)

Tårnet, Bodø lufthavn

SPEIDER ETTER FUGL: Fullmektig for lufttrafikktjeneste, Geir Ivar Engmo, speider etter uregelmessigheter på rullebanen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Metoden er kun til skremsel, men av og til må personalet også ty til skarpt.

– Hvis det er større flokker og de ikke lar seg skremme av skuddene, er vi nødt til å skyte med hagle. Det er selvfølgelig noe vi ikke ønsker å gjøre, men sikkerheten til passasjerene kommer alltid først, fastslår han.

Fra kontrolltårnet i Bodø Lufthavn speider fullmektig for lufttrafikktjeneste, Geir Ivar Engmo, ut over flyplassområdet med kikkert for å se etter fugler på rullebanen. Når gresset rundt rullebanen er nyslått trives måsene ekstra godt. Og det er særlig ungdommen som skaper trøbbel.

– Ungmåsen mest trøblete

– Ungmåsen kan ofte være vanskelig, for de har ikke den samme erfaringen som den eldre måsen. De skjønner ikke at flyplassen er et farlig område, og kommer derfor raskt tilbake igjen, selv om vi skremmer dem bort.

(artikkelen fortsetter under)

Geir Knutsen jager fugl

BRUKER PISTOL: Når gresset rundt rullebanen på Bodø lufthavn er nyslått trives måkene ekstra godt akkurat der. Det betyr en helt spesiell og travel arbeidsdag for Geir Knutsen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Måsene henter ofte kråkeboller og lignende i fjæra og slipper ned på rullebanen for å knuse skjellet.

Seks treff i Bodø

Av 316 «birdstrikes» mellom fugl og fly i Norge i fjor, skjedde seks av dem i Bodø. For flyplasspersonellet er det ikke uvanlig med mellom 80 og 90 utrykninger daglig.

– Som regel er det ikke snakk om alvorlige konsekvenser, men det er klart at dette utgjør en risiko for flysikkerheten, sier Engmo.

(artikkelen fortsetter under)

Bodø lufthavn

MANGE UTRYKKINGER: Ved Bodø lufthavn er ikke 80 til 90 utrykkinger uvanlig i løpet av en arbeidsdag.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Etterlikner varselskrik

Seniorrådgiver Pål Ranestad i Avinor opplyser at fugl er et problem ved norske flyplasser. Derfor jobbes det med tiltak for å hindre at fugler oppsøker rullebanene.

– Ved å dyrke mindre attraktive gresstyper og holde gresset høyt og stivt blir området mindre attraktivt for fuglene, sier han.

Han trekker også frem bruk av laser og megafon som effektive virkemidler.

– Vi forsøker skremme vekk fuglene ved å etterligne varselskrikene til de ulike artene og ved å bruke laserkanoner, sier han.