Jubler etter at Aker Solutions har snudd: – Min største politiske seier i år

Aker Solutions takker stortingsflertallets oljepakke for at de likevel ikke legger ned 40 arbeidsplasser i Sandnessjøen. Ap er enig og jubler, mens SV mener Norge bare har gjort seg enda mer oljeavhengig.

skjaeran_

Nestleder Bjørnar Skjæran, som selv er fra Helgeland, jubler etter at Aker Solutions varsler at de ikke vil legge ned i Sandnessjøen likevel.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den 15. april fikk de 40 ansatte ved basen i Sandnessjøen på Helgeland beskjed om at det ikke lenger var oppdrag nok til at de fikk beholde jobbene.

Men krisepakken fra politikerne og den foreslåtte fusjonen med Kværner, gjør at Aker Solutions har ombestemt seg.

Nå blir flere prosjekter realisert som en følge av krisepakken, blant annet Aker BPs Hod-prosjekt i Valhallområdet.

– Dette prosjektet kan gi arbeid til Sandnessjøen, skriver Aker Solutions i en pressemelding.

Aker Solutions har også inngått intensjonsavtaler med Equinor for prosjektene Askeladd Vest og Breidablikk og planlegger leveranse av til sammen tre av havbunnsrammene fra Sandnessjøen.

Ap-jubel

I Arbeiderpartiet står jubelen i taket. De var et av partiene som i sommer var med på å gi store skatteletter til oljenæringen for å hjelpe dem gjennom krisen.

– Vi har hele tiden uttrykt en klar forventning om at pakken som ble vedtatt, skal gi aktivitet og arbeidsplasser også i nord. For oss er det helt sentralt at næringspolitikken både stiller opp for industrien og stiller krav til industrien, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Nestleder Bjørnar Skjæran, som selv er fra Helgeland, kaller dette for den største politiske seieren han har hatt i år.

– Nå er jeg så utrolig glad på vegne av alle som mista jobbene sine. Dette er viktig for Sandnessjøen, for Helgeland og for hele Nord-Norge. Og det skjer fordi Jonas loset gjennom oljeskatten, fordi våre krav til lokale leveranser virker, og fordi vi har fulgt opp sammen med fagbevegelsen. Det er ingen næringssak jeg har jobbet så mye med som denne det siste året, og dette er min største politiske seier i år.

SV: – Uansvarlig

I SV er de adskillig mer avmålte. De sto utenfor avtalen i sommer, og mener fortsatt at det var rett, selv om oljenæringen selv mener den har vært med på å skape økt aktivitet.

– Vi mener den oljestøttepakken var en gavepakke til oljedirektørene og oljeselskapene, og det mest uansvarlige jeg har sett i norsk politikk.

– Hvorfor det?

– Fordi man pøser ut med fellesskapets midler til oljeselskapene uten noen garanti for å få noe tilbake, og uten krav til en omstilling som faktisk gjør Norge mindre oljeavhengig i årene fremover.

SV foreslo i sommer i stedet konkrete tiltak som ville gitt oppdrag og aktivitet til verftene langs kysten, men som ikke ville bidratt til å forlenge oljealderen og oljeavhengigheten, sier Kaski.

– Jeg er opptatt at vi skal bevare disse arbeidsplassene, men de skal gjøre noe litt annet i årene som kommer. Vi ville gitt oppdrag om å bygge nullutslippsskip og havvind, som noen eksempler. Denne oljepakken låser Norge ytterligere til oljeindustriens skjebne.

– Fortsatt utfordrende

Konsernsjef Kjetel Digre i Aker Solutions sier at han er fornøyd med at den midlertidige insentivpakken fra politikerne har gitt flere prosjekter.

Kjetel Digre

Konsernsjef Kjetel Digre i Aker Solutions

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Men han understreker at leverandørindustrien er fortsatt i en utfordrende situasjon.

– Vi jobber hardt for å styrke konkurransekraften vår og sikre oss en andel av disse nye prosjektene, som igjen vil kunne føre til sysselsetting på våre lokasjoner i løpet av de neste årene.

Status Norge

Sist oppdatert: 30.09.2020
808
Siste uke
28
Innlagt
274
Døde