Skuffet Vefsn-ordfører: – Sjokkert over at storflyplass vippet saken i Ranas favør

Mens hele Helgeland holdt pusten, konkluderte ressursgruppa ved Helgelandssykehuset at et nytt felles akuttsykehus legges til Rana. – Svært skuffende, mener Vefsn-ordfører Jann Arne Løvdahl.

vefsn

Vefsn-ordfører Jann Arne Løvdahl var tidlig ute med å gripe mikrofonen fatt under pressekonferansen i Mosjøen i dag.

Foto: Skjermdump: Helgelandssykehuset

Den eksterne ressursgruppa som skal vurdere framtidig struktur og lokalisering av Helgelandssykehuset la i dag fram sin foreløpige rapport – som konkluderer at Rana er det best egnede stedet for et nytt akuttsykehus på Helgeland.

Det kom flere sterke reaksjoner på konklusjonen som ressursgruppa la fram, både fra ytre og Sør-Helgeland, som risikerer å få svært lang reisevei dersom forslaget blir en realitet.

Men aller sterkest var reaksjonen fra Ranas naboer i sør, som nå ligger an til å miste lokalsykehuset sitt. Da ressursgruppa ba om kommentarer fra salen, var Vefsn-ordfører Jann Arne Løvdahl den første som grep mikrofonen:

– Jeg mener at lokalisering så perifert på Helgeland ikke er bra. Det blir fryktelig lang vei for mange når det ligger så langt nord. Vi har et langt stort Helgeland hvor mange får svært lang vei til sykehuset sitt, sier han.

Videre var Løvdahl både glad og lettet over at ressursgruppa ikke hadde latt seg påvirke av noen, men sier han ikke var imponert over kvaliteten på arbeidet.

– En ting er jo oss i Vefsn, men for eksempel i Sandnessjøen, hvor de i dag har et fullverdig sykehus som skal omgjøres til et DMS, de vil jo få et åpenbart dårligere tilbud, sier han.

– Flyplassen blir aldri bygget

– Jeg registrerer at dere har vektlagt rekruttering og at Rana scorer høyt. Men så snakkes det plutselig om det som kanskje bikket begeret var en ny storflyplass i Rana. Jeg håper at dere har satt dere såpass godt inn i diskusjonen, og kjenner sannsynligheten for at flyplassen blir bygget, når man legger så sterk argumentasjon som et enkeltargument.

Selv har han ingen tro på at den flyplassen noen gang blir bygd.

Hvis kvaliteten på resten av arbeidet er på samme nivå, da blir jeg bekymret, sa Løvdahl.

– Gyldig kritikk fra Løvdahl

Det var Aud Tennøy fra Transportøkonomisk institutt, som også sitter i utvalget som i sitt foredrag brakte den nye storflyplassen på banen. Hun sier Rana kommer best ut med tanke på rekrutteringsmuligheter, jobbtilbud og nærhet til andre byer.

– Det er absolutt en gyldig kritikk det Løvdahl kommer med, og det kan hende at vi skal revurdere dette. Nå har vi fått mange innspill som vi tar med oss videre, og dette er en av de tingene. Likevel ville ikke det gitt noen endring av svaret vi kom med i dag, sier Tennøy.

Aud Tennøy

Forskningsleder Aud Tennøy i Transportøkonomisk Institutt, sitter også i utvalget som har utredet saken.

Foto: NRK

Hun sier videre at storflyplassen er én blant flere ting de har vektlagt som har dratt i retning av Mo i Rana som forslag, og vektlegger at det ikke bare dreier seg om en eventuell ny flyplass

– Det handler også om rekrutteringsmuligheter og jobbtilbud. I tillegg er det dette med at man har et allerede godt eksisterende fagmiljø i Rana, sier hun.

– Rana en riktig avgjørelse for hele regionen

Rana-ordfører Geir Waage sier avgjørelsen er den riktige for hele regionen.

– Rana har det største sykehuset, i den største byen, med det mest varierte arbeidsmarkedet og hvor vi også har sykepleierutdanning og annen type utdanning, sier han.

Waage peker på at det presenteres en betydelig oppgradering og satsing på både prehospitale tjenester og distriktsmedisinske senter.

Nå skal anbefalingene ut på høring der alle, også folk flest, kan uttale seg. Deretter skal både sykehusledelsen og Helse Nord ta den endelige lokale avgjørelsen. Men det siste ord har helse- og omsorgsministeren.