NRK Meny
Normal

Nord-Norge nesten utelatt i sykehusutvalg: - Det er bekymringsfullt

15 av 16 medlemmer er fra Sør-Norge. – Det er ikke første gang det skjer. Nå må de snart lære, er beskjeden fra fylkestoppen i Nordland.

Tomas Norvoll

SKUFFET: Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er skuffet over at nesten samtlige medlemmer i et nytt nasjonalt sykehusutvalg er fra de store byene i Sør-Norge.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Vi og andre fylkeskommuner har sagt fra flere ganger tidligere om skeiv sammensetning av viktige utvalg. Fagmiljøene i de største byene representerer ikke den fulle og hele sannhet, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Mangler nordnorske stemmer

Regjeringa oppnevnte fredag et utvalg som skal utrede hvordan sykehusene skal styres i framtida.

– Det er klokt å se på sykehusorganisering, for det er sikkert ikke optimalt i dag. Men det er litt spesielt at de områdene der bekymringa om sykehusframtida er størst, at de stemmene ikke skal høres i utvalget. Det er bekymringsfullt, sier Norvoll.

Viktig utredning

En av modellene som skal utredes er om de regionale helseforetakene skal legges ned og erstattes med et nasjonalt helseforetak eller direktorat. Utvalget skal også vurdere inndelinga i helseregioner og hvor mange helseforetak det bør være.

– Vi vet at denne type utredning legger veldig sterke føringer for hvordan organiseringa til slutt blir. Da må de som er opptatt av gode lokalsykehus og et godt helsetilbud i distriktene høres.

Også legene reagerer

Gynekologene Liv Einmo og Margit Steinholt ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Margit Steinholt til høyre.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Også legene i Nordland reagerer kraftig på at Nord-Norge bare har fått en representant i utvalget. reagerer kraftig på at Nord-Norge bare har fått en representant i utvalget.

– Det vil være en katastrofe for Nord-Norge dersom sykehusmakta sentraliseres. Derfor må landsdelen være representert i utvalget som skal utrede dette, sier styremedlem Margit Steinholt på vegne av Nordland legeforening.

Leter på vante plasser

For å sikre en desentralisert helsetjeneste i nord hvor folk bor spredt, så må det inn medlemmer fra Nord-Norge, er kravet fra legene. Og de får støtte fra den øverste fylkespolitikeren.

– Jeg tror det dreier seg om en gammel vane, at man leter etter fagfolk der man er vant til å lete Jeg er redd det fører til at vi får nok ei omdreining på sentraliseringsskruen si når det gjelder helsevesenet.

– Den viktigste fra Nord-Norge

Helseminister Bent Høie sa i en kommentar til NRK lørdag ettermiddag at Nord-Norge er representert med kanskje den viktigste representanten i utvalget, nemlig brukerrepresentanten.

– Cathrin Carlyle er en erfaren person, en tydelig stemme for pasientene og har god innsikt i hvordan regionen styres. Vi har lagt vekt på å at utvalget skal ha representanter med god helsefaglig kompetanse, kompetanse på styring og brukerkompetanse. Det mener jeg vi har fått. Jeg er sikker på at alle landsdelers synspunkter blir godt ivaretatt i utvalgets arbeid, sier Høie.

Skriver til ministeren

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll sier han vil skrive til ministeren om skjeivfordelinga.

– Utvalget er jo satt ned, og han er suveren til å bestemme sammensetninga. Men han skal få vite at vi har mange fagfolk her som kunne ha vært med å meisle ut hvordan sykehusverdenen skal se ut i framtida. Nå er jeg redd det kan bære galt avsted.