Skrur opp prisene på buss og båt

Det kommer til å svi i lommeboka når du skal ut å reise med buss og båt i Nordland neste år. Senterpartiet tror konsekvensen blir at færre vil velge kollektivt.

Buss i Bodø

Denne uka vedtar flertallet på fylkestinget i Nordland å øke billettprisene med 15 prosent. En enkeltbillett en sone går da opp fra 34 kroner til nesten 40 kroner.

Foto: Kari Skeie / NRK

Maurid Brandser Hagen

FÅR DYRERE BILLETTER: Helen Bjlevin (t.v.) og Maurid Brandser Hagen tror nesten ikke det de hører om fylkespolitikernes planer.

Foto: Kari Skeie

– Det er ikke mulig. Vi har jo nesten ikke et busstilbud i denne byen. Skal de øke prisene på det lille vi har igjen, sier passasjer Maurid Hagen Brandser, som venter på bussen i Bodø sentrum.

Denne uka vedtar flertallet på fylkestinget i Nordland å øke billettprisene med 15 prosent. En enkeltbillett en sone går da opp fra 34 kroner til nesten 40 kroner.

– I ytterste konsekvens kan høyere billettpriser føre til at folk velger å flytte fra utkanten, frykter Sps gruppeleder på fylkestinget, Jon Tørset.

Tørset viser til Sør-Trøndelag, hvor fylket har gått motsatt vei – og senket billettprisene.

– I Trondheim har de senket bussprisene betydelig. Det har ført til fulle busser inn til byen og like høye bruttoinntekter. Årsaken er at det er flere som reiser med buss, sier Tørset.

Vil fryse prisene

Jon Tørset, Senterpartiet

Jon Tørset er gruppeleder i Sp på fylkestinget i Nordland.

Foto: Kari Skeie / NRK

Han ønsker å fryse billettprisene og holde dem på dagens nivå.

– For dem som er avhengig av buss og båt- og ikke har noe alternativ, blir det ei ekstra belastning. I byene, som i Bodø, frykter jeg at folk vil ta bilen isteden for å reise kolektivt, sier Jon Tørset.

Han ser behovet fylket har for å øke inntektene i en tid med smalhans og tøffe krav til innsparing.

– Jeg ser at denne prisøkningen er uunngåelig på sikt. Foreløpig har vi andre muligheter. Man budsjetterer med fire prosents rente på lånene, og det er ikke nødvendig. Effektiv rente er i dag langt under tre prosent. Dersom man går ned til tre prosent, er det nok til å finansiere båtkuttene. Dersom man forlenger avdragstida, har fylket muligheter til å gjøre noe annet også.

– Helt nødvendig

Dyrere billetter er en følge av at Nordland fylkeskommune får mindre penger fra staten i åra som kommer. Neste år skal det kuttes nær 200 millioner kroner.
For å få budsjettet i balanse, ser fylkesrådet ingen annen utvei enn å øke billettprisene på fylkets busser, ferger og hurtigbåter.

– Vi er nødt til å skaffe mer inntekter, og har løftet på alle steiner. Jeg har lyst å presisere at vi har greid å frede ungdomsbilletten på det samme prisnivået som tidligere. De er de store brukerne av kollektivtrafikken, og er de som skal læres opp til å bruke kollektivtrafikk i framtiden.

Fylkesråd for samfrdsel Tove Mette Bjørkmo

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo (Ap) forsvarer billettøkningen.

Foto: Kari Skeie / NRK

Bjørkmo ser at fylket ikke sender ut det mest gunstige signalet, i en tid hvor det snakkes mye om kollektvitrafikk.

– Å gjøre det dyrere å reise kollektivt er ikke det beste tiltaket man kan gjøre, nei. Det er likevel billigere enn å starte bilen og kjøre inn til byen. Vi skal også huske på at det er enkeltbillettene som blir dyrere. De som bruker kollektiv til daglig og som bruker kort, vil bli belønnet.

Hun frykter derfor ikke noen kraftig nedgang i kollektivtranporten i Nordland.

– Jeg tror at de som reiser kollektivt, vil gjøre det uansett.

Hun registrerer at opposisjonen på fylkestinget sier nei til denne prisøkningen.

– De har valgt en annen måte å bruke penger på. Vi har imidlerid lagt fram et helhetlig budsjett som skal gå i balanse, sier fylkesråd for samferdsel Tove Metter Bjørkmo.