Skriker etter fagarbeidere

Bygg- og anleggsbransjen i Nordland skriker nå etter arbeidskraft. Imens velger ungdommen andre fag.

Illustrasjonsbilde
Foto: Berit Roald / Scanpix

Hittil i år er det utlyst nesten femti prosent flere jobber innenfor bransjen, enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra NAV, tidligere Aetat.

Men på tross av at jobbene står i kø velger skoleungdommen andre yrkesretninger.

 

Det bekymrer Armand Torsteinsen som er personalsjef i Skanska i Bodø.

- Vi er stadig på jakt etter nye medarbeidere, men det er vanskelig å få tak i faglærte arbeidere, sier Torsteinsen.

Lang liste

I følge fylkeskommunen blir yrkesfaglig utdanning stadig mer populært. Men elevene velger altså ikke de fagene der behovet for dem er størst, sier fagopplæringssjef Gunnar Pedersen i fylkeskommunen. Han ramser opp en rekke utdanninger som mangler ungdom:

- Vi mangler ungdom og lærlinger innenfor betong, grunnarbeidsfag, forskalingsfag, armeringsfag, kobber- og blikk og malerfaget, for å nevne noen, sier fagopplæringssjefen. Bakgrunnene er at ingen i videregående skole går på disse linjene nå. Og når heller ingen nye elever velger disse utdanningene, kommer vi heller ikke i gang med utdanningstilbud innenfor disse yrkesfagene.

Bedre informasjon

Fagopplæringssjefen innrømmer at skolene kunne informert elevene bedre om behovet for de yrkesrettede linjene i anleggsbransjen.

- Vi har ei stor utfordring der, men den mener jeg vi i fylkeskommunen må dele med de ulike bransjene og fagene, sier Pedersen.

Søta bror

 

Men sånn som situasjonen er nå, blir resultatet at byggebransjen fyller de ledige stillingene med utenlandsk arbeidskraft.

- Vi har hentet en del arbeidskraft fra Nord-Sverige, men også der er det i ferd med å bli et visst press på fagarbeidere. Så situasjonen for oss er slik at vi hele tiden må jakte på nye fagarbeidere, sier personalsjef i Skanska Bodø - Armand Torsteinsen.