En bok fra 1888 kaster lys over gigantisk «torskebeist»

Nylig ble det tatt en fisk på 46 kilo. Men aviser har tidligere meldt om torsk på både 88 og 96 kilo. Er det mulig?

Avisutklipp fra Lofotenposten fra 2000.

I dette avisutklippet fra Lofotposten 7. mars 2000 viser Lofotposten til et bilde av en rugg på 88 kilo. Hvor stor kan skreien egentlig bli?

Foto: Faksimile

Nylig ble det fanget en torsk på 46 kilo utenfor Andenes.

– Den er nesten like lang som meg selv, sa fisker Leif Eirik Karlsen.

En skulle ikke tro at det gikk an å få stort større.

Men etter at NRK omtalte fangsten, tok en person kontakt og tipset om en artikkel Lofotposten hadde på trykk i 18. april 1980.

Innringeren ved navn Erling Pedersen er selv omtalt i denne saken, hvor han sier at han har vært med på å få opp en skrei på over 51 kilo.

– Jeg måtte sløye den, og hadde store problemer med å holde den i skolten. Det var 21 liter rogn som gikk med, sier han til NRK.

Oppslag i Lofotposten i 1980 om kaffetorsk.
Foto: Faksimile fra Nasjonalbiblioteket

Siden det over kan være litt vanskelig å lese på små skjermer, gjengis teksten også her:

Det reiser spørsmålet: Hvor stor kan torsken egentlig bli?

Første torsk ut: 62 kilo

NRK ringer professor Jahn Petter Johnsen hos Norges fiskerihøgskole i Tromsø på jakt etter svar. Finnes det noen større?

Han tipser om fiskeprodusent Sigurd Folland på Averøy på Nordmøre, og vi starter der.

nettsiden deres er det nemlig bilde av en ganske stor fisk.

– Jeg har ingen eksakt informasjon om tid og sted, men fisken ble kjøpt i Lofoten og flekt og saltet om bord i båt. Deretter ble den fraktet til Averøy og tørket på svaberga her. Det var tidlig på 1950 tallet, forteller Emil Eliassen Folland.

Han oppgir klippfisken på bildet under til å være 17,5 kilo og at rundvekten er beregnet til 62 kilo.

– Mannen på bildet er Sigurd Folland, min oldefar. Han var ca. 1,75 høy og vi kan anslå at fisken var omtrent like stor med hode.

Her er fisken som er ganske så stor.

Her er fisken som er ganske så stor.

Foto: Sigurd Folland AS

Andre torsk ut: 88 kilo

Men til og med dette blir småtterier i forhold til et bilde som også Lofotposten hadde på trykk 7. mars i år 2000.

«Vi har her sakset et bilde som sto i Norsk Fiskeritidende i 1888. Fisken er som vi ser like lang som fiskeren, og den ble tatt ved Kabelvåg, kan vi lese».

Lofotposten har lagt ved bildet under av det som visstnok skal vise en skrei på hele 88 kilo. «Like stor og tung som en voksen mann», skrev Fiskeribladet i 2013, som omtalte det som et «torskebeist

Kan dette stemme, og er det i så fall verdens største?

Skrei avbildet i Lofotposten i år 2000.

Her er bildet som stod på trykk.

Foto: FAKSIMILE FRA LOFOTPOSTEN

Ledet egen fiskeriredaksjon

Dagens nyhetsredaktør Bjørnar Larsen er ikke helt sikker på hvor dette kommer fra. Men han tipser om John Arne Storhaug, som var fiskerjournalist i avisa på 80- og 90-tallet.

Storhaug forteller til NRK at han skrev artikkelen, men husker ikke detaljene. Det er jo ganske mange år siden dette stod på trykk.

Han forteller at han i sin tid som journalist kom over historier og påstander om fisker på vel over 90 kilo. Men han holdt seg til å undersøke de som var dokumenterbare.

Han ledet en egen fiskeriredaksjon fra 1986 til 2006, og mener det er hold i historien.

– Denne på 88 kilo, den stemmer nok, sier Storhaug.

Finner ikke illustrasjonen

For å komme til bunns i om dette kan være verdens største, tar NRK kontakt med Nasjonalbiblioteket og Norges Fiskerimuseum.

Bildet er ikke å finne i noen av utgavene mellom 1887 og 1892. Faktisk ser det ikke ut at Norsk Fiskeritidende begynner med fotografier/illustrasjoner før litt utpå 1890-tallet.

Norges Fiskerimuseums konservator leter i utgavene fra 1888, og finner en beskrivelse av en torsk på 37,5 kilo. Den kan det jo ikke være:

Faksimile fra Norsk Fiskeritidende, 1888
Foto: Faksimile fra Norsk Fiskeritidende, 1888

Men så gjør Jakob Berg Olsen hos Publikumstjenesten til Nasjonalbiblioteket i Oslo et lite gjennombrudd. I denne boka fra 1888 er vi på sporet av noe.

På side 36 finner vi beskrivelse av «den største Torsk, der er taget i Lofoten». Årstallet stemmer: Det står at den ble tatt i mars 1888.

Kan dette være den 88 kilos store torsken?

Faksimile fra Firmaet Peter Møller's Virksomhed og berørende norske Forholde : Betragtninger i Anledning af den store nordiske Udstilling i Kjøbenhavn 1888

Faksimile fra Firmaet Peter Møller's Virksomhed og berørende norske Forholde : Betragtninger i Anledning af den store nordiske Udstilling i Kjøbenhavn 1888.

Foto: Faksimile

Vekta oppgis som 83 Pd., antagelig pund.

Ifølge Store norske leksikon ble det fastsatt at et pund som handelsvekt skulle regnes lik 500 gram ved innføringen av metersystemet i 1875. Ergo 41,5 kg, skriver Jakob Berg Olsen hos Nasjonalbiblioteket.

Så sporer han opp en et utklipp i «Tran og tranhandel i hundre år» fra 1955. Her ser vi på side 162 nettopp illustrasjonen med fiskeren med stortorsken på ryggen.

Det står:

«Illustrasjon fra tidsskriftannonse i Storbritannia i 1890-årene med følende tekst: "Norwegian Cod Fish. Taken with Sea-line March 2. 1888 off Kabelvaag, Lofoten by one of Peter Möllers fishermen, Berentz Christensen"».

«Tran og tranhandel i hundre år» fra 1955.
Illustrasjon: Faksimile

Det refereres til en fisk tatt i mars 1888 med en lengde på cirka 150 centimeter og en tyngde på rundt 42 kilo.

Det kan altså godt hende det er tatt en fisk på 88 kilo en gang i tiden, men skal vi tro disse kildene er i alle fall skreien fiskeren bærer på ryggen bare halvparten så tung.

Lengre på denne kommer vi ikke.

Men siden denne artikkelen handler om hvor stor torsken kan bli, så finnes det faktisk beskrivelser av noe enda større.

Tredje torsk ut: 96 kilo

Finnmark Dagblad fortalte nemlig i 2013 om fisk på 96 kilo som skal ha blitt fisket av et skip på slutten av 1800-tallet.

NRK sender en e-post til nyhetsredaktør Rikke Lange hos iFinnmark som kan opplyse at det ser ut som at artikkelen ble produsert i forbindelse med et bilag om Sørøydagene i 2013.

– 96 kilo høres voldsomt ut, så det er vel en grei sjanse for at dette er en vandrehistorie som ikke kan dokumenteres, skriver hun.

Hun tipser om havnemuseet i Berlevåg, hvor konservator og formidler Jon Trygve Bergsåker hos Berlevåg Havnemuseum gir noen nye spor.

Tatt utenfor Massachusetts?

Han viser til denne artikkelen fra «The International Game Fish Association».

Kvaliteten på informasjonen som fremkommer her er uviss. Men det kommer i alle fall at giganten ble tatt utenfor kysten av Massachusetts i mai 1895.

Jon Trygve Bergsåker.

Jon Trygve Bergsåker er konservator og formidler hos havnemuseet i Berlevåg.

Foto: Privat

Den største torsken man vet om som er har blitt fanget, veide 95,90 kilo og ble tatt i mai 1895. Den var ca. 1,8 m lang, kan man lese.

Det kan stemme all den tid en slik fangst neppe er gjort av en småbåt langs norskekysten, skriver Bergsåker til NRK.

NRK har sendt en e-post til «The International Game Fish Association» med spørsmål om kildene de har brukt.

De forteller at de ikke har noe mer informasjon utover det som står der, men opplyser at den nåværende offisielle rekorden i torsk, uansett agn, er på 47,02 kilo. Den ble tatt av Michael Eisele utenfor Sørøya i Finnmark i 2013.

Uansett:

– Det ser ikke ut som om Massachusetts egne offisielle sider går god for historien. Ifølge dem er delstatsrekorden på drøye 40 kilo, skriver Bergsåker.

Tynt kildegrunnlag

Bjarte Bogstad er ekspert på skrei hos Havforskningsinstituttet.

Bogstad vil ikke avkrefte at det kan være fanget torsk på 88 kilo.

Bjarte Bogstad, forsker.

Bjarte Bogstad hos Havforskningsinstituttet.

Foto: Havforskningsinstituttet

– Det er ikke umulig, men vi har ikke rapporter som kan verifisere noe som er større enn 55 kilo i våre farvann.

Går du et godt stykke tilbake i tid, før 2. verdenskrig, var det flere fisker som fikk bli gamle og store.

– Russisk litteratur oppgir en på 169 centimeter og 40 kilo og 24 år. Det var etter gyting, så den bør ha vært mer enn 55 kilo.

– Enn 96 kilo?

– Jeg tror ikke det er noen stor forskjell på hvor store de kan bli der og her. Det er et tynt kildegrunnlag, men det står på nettet. Take it or leave it.

Har du en god fiskehistorie?

Har du opplevd noe spennende på fisketur, eller hørt om en god historie nesten for god til å være sann? Tips oss gjerne :)