Skjer det en alvorlig trafikkulykke i Sverige, er det Sverre Håkon og kollegene som må rykke ut

I mange år har Norge gitt akuttmedisinsk hjelp over grensen i nord. Nå gjør Sveriges håndtering av koronakrisen norske leger bekymret.

Kommuneoverlege Sverre Håkon Evju i Narvik

BEKYMRET: Kommuneoverlege Sverre Håkon Evju vil gjerne fortsette å hjelpe svenske naboer, men koronasituasjonen bekymrer. Her sammen med kollegene Truls Seines og Knut Haugen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sveriges linje i kampen mot koronapandemien har vakt oppsikt. Mens Norge har stengt skoler, treningssentre og svømmehaller og innført hytteforbud og strenge begrensninger for serveringssteder, er svenske tiltak langt mindre omfattende.

Dødstallet har nå passert 100, opplyser svenske helsemyndigheter.

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet.

Men enn så lenge er det ikke tatt stilling til hva som skal skje med det årelange samarbeidet om akuttmedisinsk hjelp over grensen.

Avtalen er en del av den såkalte NORDRED-avtalen – et redningssamarbeid mellom de fem nordiske landene.

Narvik kommune har i mange år hatt et tett og nært samarbeid med Kiruna kommune i Sverige.

Rykker ut over grensen

HV ved Riksgrensen, Bjørnfjell

I dag er det Heimevernet som vokter riksgrensen ved Narvik.

Foto: Jonny Karlsen / Forsvaret

Det er norsk helsepersonell og brannvesen som rykker ut dersom det skjer alvorlige hendelser i grenseområdene på svensk side av grensen.

Som da en minibuss veltet på E10 i Abisko i svenske Norrbotten, og en person omkom i fjor høst.

Ved Riksgrensen ligger det flere hytteområder, butikker, alpinanlegg og hoteller på svensk side.

Herfra er det en 40 minutters biltur til sykehuset i Narvik. På svensk side ligger nærmeste sykehus i Kiruna, og det ligger to timer unna.

I tillegg mangler sykehuset i Kiruna den akutt- og traumeberedskapen som man har ved sykehuset i Narvik.

Norsk helsepersonell bekymret

Narvik sykehus

Det tar 40 minutter fra Riksgrensen til Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik.

Foto: NRK

Nå er norsk helsepersonell bekymret dersom det skulle skje noe på andre siden av grensen.

– Bekymringen går på at tiltakene Sverige og Norge har gjort er såpass usynkrone, sier kommuneoverlege Sverre Håkon Evju til NRK.

Snart er det påske, og da vil det være tilnærmet fullt belegg på hytter og hoteller i det populære området.

– Vi vet at ved de store alpinanleggene nært grensen er det tilnærmet normal aktivitet, mens man på norsk side har stengt ned, sier Evju.

Frykter økt smitterisiko

Samarbeidet om akutt helsehjelp mellom Helse Nord og helsemyndighetene i Nord-Sverige har eksistert i mange år.

Kommuneoverlegen i Narvik understreker at han ønsker å fortsette å hjelpe gode naboer i øst.

– Vi har et veldig godt samarbeid og vi skal bistå dem på samme måten vi har gjort tidligere. Men det blir noen utfordringer når det gjelder smittetiltak.

Tidsfaktoren er nemlig kritisk ved alvorlige hendelser.

– Ved hjerteinfarkt, hjerneslag, blodforgiftning og ulykker må ambulansearbeiderne og legene gjøre det de skal. Og etter koronautbruddet har vi har svært gode smitterutiner i ambulanse, sier Evju.

Hva de har i Sverige er han mer usikker på.

– De bør følge etter med samme strenge tiltak som Norge og Danmark har, sier Evju.

Han håper imidlertid han slipper å si nei til svenskene.

– Vi forholder oss til det som er gjeldende avtale mellom Helse Nord og de Nord-Sverige om å bistå med akuttbehandling.

Løftet opp til regjeringsnivå

Nå har Narvik kommune løftet dette opp på fylkesnivå og regjeringsnivå.

– Vi forventer at dette er noe som bli vurdert og håndtert videre. Vi vil selvfølgelig gjerne bistå når det gjelder akutte hendelser, og jeg tenker det må gjøres noen unntak når det gjelder akuttbereskap, sier Evju.

Klinikksjef Geir Tollåli

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord sier at helsemyndighetene er klar over problemstillingen.

– Vi er oppmerksom på denne situasjonen. Saken løftes opp på høyt nasjonalt nivå for avklaring i samarbeid med svenske myndigheter. Helse Nord skal i nær framtid ha møte med ledelsen i Vesterbotten og Norrbotten, sier Tollåli.

NRK har i dag vært i kontakt med Helsedepartementet. Foreløpig har det ikke lykkes å få et klart svar på hvordan norsk utrykningspersonell skal forholde seg.

.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 23.06.2021
1 139
Smittede siste 7 dager
32
Innlagte
792
Døde
2 233 536
Vaksinerte