Hopp til innhold

Skipet som ble borte med 43 mann ombord

Det er over 100 år siden det svenske malmskipet DS «Malmberget» forsvant med 43 mann og 10.000 tonn malm om bord utenfor kysten av Nordland. Siden har ingen sett skipet, men i sommer gjør dykkere et nytt forsøk på å løse mysteriet.

Malmskipet Malmberget

SANK MED MANN OG MUS: Hva som skjedde med det svenske malmskipet DS «Malmberget» som la ut fra Narvik havn 27. november 1913, har vært en gåte for historikere i over hundre år.

Foto: Privat

Hva som skjedde med det svenske malmskipet DS «Malmberget» som la ut fra Narvik havn 27. november 1913, har vært en gåte for historikere i over hundre år.

– DS «Malmberget» var et hypermoderne skip som var bygd i Newcastle i England sommeren 1913. Med sine 12.000 tonn var DS «Malmberget» utstyrt med alt som den gang fantes av moderne teknologi og utstyr. Det var det svenske rederiet AB Luleå - Ofotens nye flaggskip og stolthet, forteller lokalhistoriker Per Swensen fra Bolga, som også er ordfører i Meløy.

Havariet skjedde bare ett år etter at SS «Titanic» gikk på et isfjell og sank. Kaptein C.J. Strøm på DS «Malmberget» var nok like urokkelig som Titanic-kapteinen i sin tro på at hans skip ikke kunne synke.

Han så heller ikke for seg at stormen som var i anmarsj, skulle sette en stopper for det nye skipet hans. At losen hadde advart mot uværet fikk heller ikke hjelpe.

Hadde lang erfaring

Per Swensen

Per Swensen er lokalhistoriker fra Bolga. Ved siden av å være ordfører i Meløy kommune har han i mange år interessert seg for «Malmberget»s havari.

Foto: Sara Bjelvin /NRK

– Det går kanskje an å forstå kaptein Strøm. Han hadde brutt bølgen med flere gamle holker, og nå skulle nyskipet hamle opp med naturkreftene, forteller Swensen.

Om morgenen den 28. november var telegrafisten på Røst talestasjon i kontakt med DS «Malmberget». Klokka 14 samme dag ble DS «Malmberget» observert om lag to grader nordvest av Tennholmen fyr av et annet skip, DS «Østerland», som var på vei inn Vestfjorden.

Vinden var da oppe i orkan styrke. Dette var det siste man så til DS «Malmberget».

5. desember kunne lokalavisa «Ofotens Tidende» i Narvik melde om funn av vrakrester, og at DS «Malmberget» muligens hadde «gaaet under»:

Der er dessverre alvorlig grund til at befrakte at den store, svenske malmdamper «Malmberget» er gaaet under med mand og mus i det voldsomme uveir som har raset de siste dage. «Malmberget» gikk ut herfra med malmlast 27de november, bestemt for Rotterdam. Siden denne tid har man intet hørt fra det, og igaar meddeltes det fra Bodø at man ved Helligvær hadde funnet en del livbøyer mærket med skipets navn, samt deler av kommandobroen, sofaputer m.m. ilanddrevet.

Noen dager senere bekreftet Ofotens Tidende at skipet var tapt. Under tittelen «Malmberget»s sørgelige forlis.

«Der er ingen tvil længere om at «Malmberget» er gaaet tilbunds og at alle ombordværende er omkommet. Det er nemlig fundet en masse ting tilhørende skibet, saaledes planker av kommandobroen, dele af lugarer, tøiklær merket «Malmberget», redningsbøier og dele af livbaate merket skibets navn og hjemstavn, lugar- og salondøre, hvoraf en var merket «Telegrafkontor». Likesaa er der fundet dele af garneringen i rummet, hvori fantes smaa malmbiter, samt mere andre ting tilhørende skibet. Den sørgelige ulykke kan saaledes efter dette ansees konstatert».

Svebøen

– Et inferno

Blant mannskapet var den unge smører, John Solberg fra Narvik, 22 år, 16 år gamle Emil Eide fra Bodø, og fyrbøter Martin E. Strøm fra Steigen, 26 år. Det var også flere andre nordmenn om bord, kunne «Ofotens Tidende» opplyse.

– Vrakgods ble funnet på Fugløya i Gildeskål, her ble blant annet overbygget med radiostasjonen lokalisert, også på Reipåga i Meløy fant man vrakrester fra DS «Malmberget», forteller Per Swensen.

Swensen regner det for gitt at havariet skjedde om natta, etter at skipet ikke klarte å gå klar av det urene farvannet i området.

Enka finansierte leting

– Det må ha vært et inferno som utspilte seg der utenfor Meløy en av de siste novembernettene i 1913.

Enka etter kapteinen finansierte ei leting i et par måneder etter at skipet forsvant, men det ble aldri funnet noe.

– Alle 43 mann var borte. Og ingen visste heller hvor forliset hadde funnet sted, sier Per Swensen, som ikke er i tvil om at DS «Malmberget» gikk ned utenfor kysten av Meløy.

Mye peker i retning av et område i nordfallet på Svebøen, et grunnområde ytterst i Meløy der havet bryter mye.

Skal dykke etter vraket

Undervannsfotograf Vebjørn Karlsen

Dykker og undervannsfotograf Vebjørn Karlsen har i mange år lett etter DS «Malmberget». – Vi skal gjøre et forsøk til sommeren på å finne vraket, sier han.

Foto: Terje Olsen

Og kanskje blir det Vebjørn Karlsen og hans dykkerkolleger i Bodøs dykkermiljø som finner svaret. Karlsen forteller at det har vært lett etter DS «Malmberget» i flere år, og at de nye opplysningene om området ved Svebøen kan vise seg å ha løsningen på hele mysteriet.

– Vi skal gjøre et forsøk til sommeren på å finne DS «Malmberget». Målet er å hente opp skipsklokka, og forære den til den eller de som har et eierforhold til skipet og som kan anvende den som et minnesmerke over alle de som omkom, sier Vebjørn Karlsen.

Beseglet skjebnen

Mystikken la seg over DS «Malmberget». For malmselskapet AB Luleå – Ofoten var tapet uerstattelig. Og det skulle komme mer. To år etter led søsterskipet DS «Norrbotten» samme skjebne. 42 mann forsvant uten spor. Sist man hadde kontakt med skipet fra utenfor Newfoundland, på dets ferd fra Narvik til Philadelphia med malmlast.

– Det er ganske uforståelig å tenke på at rederiet mistet 85 mann og begge de nye skipene bare med to års mellomrom. Det må ha vært et enormt slag for AB Luelå – Ofoten, og ikke minst de som satt igjen og hadde mistet sine, sier Per Swensen.