– Ingen grunn til å sette i gang med kontroversielle vindprosjekt

Leder Ola Elvestuen i Energi- og miljøkomitéen på Stortinget er skeptisk til vindkraftutbyggingen i Helligvær.

Vindmøller på Helligvær

NATURSKJØNT: Øysamfunnet har både fastboende og folk med fritidsboliger. Her ønsker vindkraftselskapet Zephyr å bygge seks 150 meter høye vindmøller. Det har fått lokalbefolkningen til å reagere, og nå får de støtte fra politisk hold.

Foto: Zephyr AS

Sindre Torp

BEKYMRET: Sindre Torp er bekymret for om øysamfunnet vil overleve hvis vindkraftplanene gjennomføres.

Foto: Gisle Forland

NRK fortalte i går om øyparadiset Helligvær, hvor vindkraftselskapet «Zephyr» ønsker å sette opp seks 150 meter høye vindmøller.

Fra å ha vært svært positive, skal nå flertallet av innbyggerne i Helligvær være sterkt imot planene.

– Jeg er bekymret for om øysamfunnet vil overleve på sikt dersom disse planene gjennomføres, sa Sindre Torp, som har bodd på øya Sørvær siden 1981.

Nå får motstanderne støtte fra politisk hold. Også leder Ola Elvestuen (V) i Energi- og miljøkomitéen på Stortinget er skeptisk til å gå i gang med vindmølleprosjekter som kan gå på bekostning av viktige naturverdier.

– Nok av konsesjoner

Ola Elvestuen (V)

ØNSKER MER VIND: Men Ola Elvestuen i Venstre mener det er såpass mange konsesjoner, at det ikke er nødvendig å gå i gang med kontroversielle prosjekt.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Vi trenger å lage bedre rammebetingelser for næringen, slik at vi får i gang flere vindkraftprosjekter. Samtidig er det nå nok av konsesjoner, slik at det er ingen grunn til å gå inn i de mest kontroversielle prosjektene, sier han til NRK.

Elvestuen skal derfor ta seg en tur nordover, hvor han nettopp skal se på vindkraftprosjektet i Helligvær.

– Dette prosjektet har bystyret i Bodø tidligere gått imot. Jeg ser ingen grunn til å gå i gang med slike prosjekter hvor det er uenighet om planene, fortsetter han.

– Folk får mene det de vil

Daglig leder Olav Rommetveit i Zephyr forteller at de har jobbet med prosjektet på Helligvær siden 2006, og at det først er nå i sluttfasen at lokalbefolkningen har snudd i spørsmålet om vindkraftutbygging.

– Der skoen trykker for folk flest, det er det visuelle og endringene dette medfører i landskapet. Også dette med støy er folk bekymret for, sier han.

Olav Rommetveit

INNBYGGERNE ER VIKTIGST: – Det viktigste for oss, det er meningene til de som bor der og som skal leve med dette, sier Olav Rommetveit i Zephyr.

Han registrerer at Elvestuen omtaler prosjektet som «kontroversielt».

– Folk får synes det de vil. Det viktigste for oss, det er meningene til de som bor der og som skal leve med dette. Det er de som har betydning, og det er de vi skal lytte til.

– Hva med naturverdiene?

– Jeg vet at det er en ganske stor havørnbestand der ute. Denne er ikke rødlistet, men vi har samtidig et ansvar for å ta hensyn til den. Fugl er også et tema i planene våre.

Nå ønsker han seg en grundig prosess i sluttfasen.

– Så skal vi ta disse diskusjonene med samfunnet på deres premisser. Vi oppfordrer alle som har en mening, om å gi en høringsuttalelse innen fristen går ut på mandag. Vi skal lese alle høringsuttalelsene grundig, avslutter han.

(artikkelen fortsetter under)

Vindkraftverk på Hellingvær

SLIK KAN DET BLI SEENDE UT: Seks vindmøller ønsker selskapet å sette opp.

Foto: Illustrasjonsfoto / Zephyr

– Må få mer av investeringene til Norge

Hele 85 prosent av de vindkraftprosjektene som NVE har gitt klarsignal til, har blitt klaget inn til Olje- og energidepartementet. Men i stedet for å forfølge disse prosjektene, mener Ola Elvestuen at Norge bør få fart på utbygginga av de konsesjonene som allerede er gitt.

Elvestuen sammenligner Norge med Sverige, og mener norske myndigheter må gi kraftbransjen såkalte grønne avskrivninger, som er en form for skattelette de første fire årene etter at et anlegg er satt i drift.

I tillegg mener venstrepolitikeren at satsingen på vindkraft i Norge blir hemmet av at konsesjoner gitt av NVE bare er gyldige fram til 31.januar 2020, om ikke vindkraftverket er satt i drift.

– Vi må gjøre to ting. Vi må endre avskrivingsreglene, slik at forholdene blir likere slik det er i Sverige, og vi må sørge for større fleksibilitet inn mot 2020.

Gjennom ordningen med de grønne sertifikatene er «alle» med på å subsidiere utbyggingen av fornybar energi i både Norge og Sverige.

Grønne sertifikater er en støtteordning for utbygging av fornybar energi, som blir administrert av NVE. Strømkundene i Norge og Sverige finansierer ordningen over strømregningen.

– Nå skjer det meste av investeringene i Sverige. Vi får ikke ta del i den satsingen og den verdiskapingen som de grønne sertifikatene bidrar til. Vi må få mer av investeringene i Norge, avslutter Elvestuen.

Helligvær

NATURSKJØNT: Helligvær ligger om lag 3 mil nordvest for Bodø, og består av 350 holmer, skjær og øyer.

Foto: Håvard Karlsen / NRK