Hopp til innhold

Skeptisk til omkamp om kraftutbygging i lakseelv

Høyre møter motstand etter at de åpnet for å bygge ut flere av vassdragene som i dag er vernet.

Vefsnvassdraget

Det har lenge pågått en debatt om Vefsna skal bygges ut i større skala eller ikke, men etter den rødgrønne regjeringen fikk makten i 2005, skrinla Statkraft planene.

Foto: Per Smørvik

Tidligere denne uka sa Høyres Henrik Asheim at Norge må åpne for å bygge ut mer vannkraft i Norge.

Henrik Asheim

Henrik Asheim (H) mener Norge må tenke nytt i klima- og miljøpolitikken.

Foto: Høyre

Han trekker fram Vefsna og Gaula, som vassdrag der det kan være aktuelt med storstilt utbygging for å sikre ren og grønn energi til Norge.

Men partiet må se langt etter støtte fra Venstre, som omtalte forslaget som «helt uaktuelt». Også andre er svært skeptiske til en utbygging.

– For mange som bor i nærheten av Vefsna er det veldig viktig å fortsatt ha ei av verdens beste lakseelver rett utenfor stuedøra, sier Thomas Bjørnå som er prosjektleder for Vefsna.

– Vil ha et fritt vassdrag

Det har blitt brukt mye tid og penger på å friskmelde Vefsna. Rotenonbehandlinga av vassdraget er det største enkeltstående tiltaket mot Gyrodactilus Salaris i Norge og har kostet over 100 millioner kroner.

– At vi skal ødelegge alt arbeidet vi har lagt ned i Vefsna, for å tjene enda mer penger forstår jeg ikke. Det må finnes andre måter, sier Bjørnå til NRK.

Ifølge prosjektlederen synes mange det er trist at debatten kommer opp igjen, både grunneiere og folk i nærmiljøet, uten at de fisker i elva selv.

– Skal man i det hele tatt vurdere utbygging, må man være hundre prosent sikker på at det ikke har noen skadevirkninger på laksen, og det tror jeg er vanskelig å få til. Erfaringer viser at laks og ørret blir skadelidende i slike utbygginger, sier Bjørnå.

Idyll ved Vefsnavassdraget

Det er brukt flere millioner på å friskmelde Vefsna.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Uenige om omkamp

Ordfører Bjørn Ivar Lamo i Grane med kommunevåpenet.

Grane-ordfører Bjørn Ivar Lamo mener tiden er inne for omkamp.

Foto: Privat

Ordfører Bjørn Ivar Lamo i Grane sier til avisa Helgelendingen at han ønsker en omkamp om vern av Vefsna velkommen.

– Vernevedtaket ble fattet på alt annet enn et saklig grunnlag. Det var utelukkende en politisk hestehandel, sier Lamo til avisa.

Han mener myndighetene har et ansvar for å gi regionen et næringsløft, og mener ei utbygging av Vefsna vil gjøre det. Han har tro på at regjeringen vil si noe om vassdraget når energimelding deres legges fram i år.

Jann-Arne Løvdahl som er ordfører i Vefsn, tror på sin side ikke at en omkamp er aktuelt.

– Når et vedtak er gjort, innretter vi oss etter det. Nå ser vi fram til at elva kan friskmeldes og fisket kan starte igjen. Det har blitt lagt ned mye penger og arbeid i rotenonbehandling, sier Løvdahl til avisa.

– En verdidebatt

Plan- og utviklingssjef i Vefsn, John Peter Garnes sier at kommunen enn så lenge forholder seg til de politiske vedtakene som er fattet om Vefsna, etter at elva ble vernet i 2009.

– Vi har en regional plan som vi følger, for å finne ut hvordan man kan bruke vassdraget på best mulig måte, med vern. Det er åpna for utbygging, men ikke i det omfanget som Høyre ser for seg, sier Garnes.