Skattekrangel over

En årelang krangel om eiendomsskatt i Rana er nå over, skriver High North News. – Rana Gruber anser endomsskattesaken som endelig avgjort og er tilfreds med det, sier direktør Kjell Sletsjøe til nettavisen. Skattekontoret, innleide takstmenn og sakkyndig takstnemnd har kommet fram til en takst for eiendommene til Rana Gruber som er på nivå med takstene for øvrig tungindustri i kommunen, ifølge Sletsjøe.