Skanska med best E6-tilbud

Skanska Norge ligger an til å få utbyggingen av E6 Helgeland Sør, selv om de kom med et tilbud som var ni millioner kroner dyrere enn konkurrenten NCC. Årsaken er at Skanska skårer høyere på de øvrige tildelingskriteriene, opplyser Statens vegvesen. Tilbudet har en totalramme på 2,3 mrd kroner. NRK har tidligere omtalt at utbygger Hæhre ble sendt ut av konkurranse etter å ha sendt tilbudet til feil adresse.