Skal nedbemanne med 257 årsverk i 2022

Nordlandssykehuset er i en enda mer alvorlig situasjon enn først antatt og står foran et omstillingsbehov på nærmere 300 millioner kroner. Nå ser ikke ledelsen noen vei utenom en kraftig nedbemanning, skriver Dagens Medisin. Kommunikasjonssjef Randi Angelsen sier til NRK at de ikke kommenterer saken når den er lagt frem for styret. Den skal behandles i styremøtet førstkommende tirsdag.

Nordlandssykehuset
Foto: Sondre Skjelvik / NRK