Skal legge nytt veidekke

Fv 815 kan bli stengt i perioder på inntil to timer på strekningen Leknes - Smorten. Det vil være manuell dirigering og nedsatt hastighet på grunn av dekkelegging i dag og i morgen fra 06:30 til 18:00.