Skal jakte ruspåvirkede sjåfører i påsken

I første kvartal av fjoråret tok UP i Nord-Norge til sammen 44 personer for kjøring i ruspåvirket tilstand. Så langt i år er dette antallet mer enn fordoblet.

UP Ofoten

Kollegaene Roger Olderøy og Ken Dahlslett skal overvåke påsketrafikken fra en sivil politibil. Der skal de ha ekstra fokus på ruspåvirket kjøring og fartsovertredelser.

Foto: Kjell Mikalsen

Bare i løpet av palmehelga tok politiet i Midtre Hålogaland to bilførere som kjørte i ruspåvirket tilstand.

Sammen med kollega Roger Olderøy skal politioverbetjent Ken Dahlslett overvåke påsketrafikken fra en sivil politibil. Der skal de ha ekstra fokus på ruspåvirket kjøring og fartsovertredelser.

– Vi skal ha begge typer kontroller, både sivilt og ikledd uniform med gul refleksvest. For de førerne som velger å trå for hardt på gassen, kan det hende at vi ser dem før de ser oss, sier Dahlslett.

Les også: – Følger med på grupper som varsler om UP-kontroller

Filmer trafikken

Ved hjelp av den nye videobilen, som filmer det som skjer foran politibilen, vil de holde et godt øye med unormal og uaktsom oppførsel i trafikken.

– Vi filmer med tanke på det vi ser av fartsovertredelser som vi reagerer på. Opptakene kan også brukes som bevismateriell i straffesaker, sier politioverbetjent Ken Dahlslett.

Også et apparat, som politiet for første gang benyttet i 2015, gjør det enklere for politiet å ta prøver av ruspåvirkede bilførere på stedet.

– Hvis vi bruker apparatet, kan vi få utslag på diverse typer narkotiske stoffer gjennom spytt fra førerens munn.

Og det har gitt effekt. I første kvartal i år har UP tatt 707 (565 på samme tid i fjor) personer for kjøring i ruspåvirket tilstand. 99 av disse ble tatt i Nord-Norge.

Har ett ønske

UP-sjef Geir Martinsen i Nordland, Troms og Finnmark sier at de i påskehøytiden har en plan som skal bidra til en god trafikkavvikling. Hans største ønske er en påske uten trafikkdrepte og hardt skadde.

Marthinsen

UP-sjef Geir Martinsen oppfordrer deg til å være forsiktig i trafikken.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det er skrekken for oss alle. Men, vi er heldige her i nord som har mindre kø og mindre trafikk langs veiene, også i høytidene. Dersom det blir samme trafikkbilde som tidligere år, tror jeg det vil regulere seg selv.

Mobilproblem

Men Martinsen sier at bruk av mobiltelefon i bilen er et vanlig problem. Noen sekunder uoppmerksomhet kan bli skjebnesvangert.

– Det er ikke lett å være bilist. Du skal ha kontroll på hvordan bilen pakkes, at du er rusfri, at du tar på beltet og ikke har mobilen lett tilgjengelig. De aller fleste tar den ansvarsfulle oppgaven på alvor og opptrer med en adferd det står respekt av. Et mindretall slurver.

Men selv om påskehøytiden for mange betyr god mat og drikke, sier det seg ikke at ulykker skal inntreffe. UP-sjefen ser på høytiden like utfordrende som en vanlig helg.

– Rus kan inntreffe til alle døgnets timer. De som hygger seg til langt på kveld sover gjerne litt lengre dagen derpå. Vi har fokus på rus og fart, for begge går igjen.