Vurderer å skremme innesperret vågehval ut på åpent hav

I to måneder har en vågehval vært innesperret i en våg like ved flyplassen i Svolvær. Nå vurderer ekspertene å hjelpe den ut på åpent hav.

Vågehvalen Heiko innsperret i to måneder

VOKSEN HUNNHVAL: – Det er en stor og godt voksen hval, det ser vi på huden. Den kan være opp mot 30 år gammel, forteller hvalforsker Heike Vester, som tirsdag var og sjekket at hvalen har det bra. FOTO: Eric Fokke

Vågehvbalen Heiko på Husvågen i Lofoten

Vågehvalen Heiko har svømt rundt på Husvågen i to måneder. Enn så lenge har den god tilgang på mat.

Foto: Erik Fokke

Det var i slutten av juli at vågehvalen «Heiko» forvillet seg inn i det trange sundet under E10 og gjennom bruåpningen ved flyplassen like utenfor Svolvær.

Siden har den svømt rundt på vågen, uten å ha gjort noen forsøk på å komme seg ut på det åpne havet igjen. Enn så lenge bekymrer ikke det biolog og hvalforsker Heike Vester, som i to måneder har hatt en unik mulighet til å studere hvalen i dens naturlige habitat.

– Den har god tilgang på mat, og i god fysisk form, sier biolog Heike Vester til NRK.no.

Trenger trolig hjelp

Men etter hvert som mørketiden nærmer seg og sola forsvinner, vil situasjonen endre seg drastisk for hvalen. Heike Vester kjenner ikke til at vågehvalen har vært utenfor brua siden den ble «fanget» på innsiden.

– Da vil temperaturen synke og tilgangen på plankton reduseres kraftig, og den vil få problemer med å finne mat. Dersom den ikke kommer seg ut under brua, vil vi måtte hjelpe den, sier hvalforskeren.

Hun vil følge nøye med på hvalen utover i oktober. Utgangen er ganske smal, og hittil har ikke hvalen skjønt tegningen. Vester har planen klar for hvordan hun vil hjelpe den ut når tiden kommer.

Skal skremmes med spekkhoggerlyd

Vågehvalen Heiko på Husvågen

HEIKO: En vågehval kan bli sju til ti meter lang og kan veie opptil 10 tonn.

Foto: Erik Fokke

– Vågehval har bare en naturlig fiende og det er spekkhoggeren. De er redde for spekkhoggerne, som jakter i flokk og går til angrep på vågehvalen.

Forskeren beskriver jakten som en ulvejakt.

hval

Det var igjennom denne bruåpningen at hvalen forvillet seg inn i sundet.

Foto: Eric Fokke

– Spekkhoggerne organiserer seg i grupper på fire og jager vågehvalen til den blir så utslitt at den drukner. Deretter blir den spist.

Heike Vester har masse lydopptak av spekkhogger, og hun vil bruke undervannshøyttalere for å spre lyden av erkefienden.

– Da vil den forhåpentligvis pakke sakene å komme seg ut av Husvågen og ut i Vestfjorden, sier hun til NRK.no.

Det er viktig at operasjonen skjer på en skånsom måte.

– Ja, vi må være veldig forsiktige. Det kan ikke være båter eller andre forstyrrende elementer på Husvågen, sier Vester.

Blir ikke lei den

Vågehvalen Heiko i Lofoten

Tirsdag denne uka svømte vågehvalen Heiko rundt på Husvågen.

Foto: Bjørn Eide

Vågehvalen som på folkemunne har fått navnet «Heiko», oppkalt etter Heike Vester – har blitt både lokal, nasjonal og til og med internasjonal kjendis i løpet av ettersommeren og høsten.

– Det er en stor og gammel hval, det ser vi på huden. Den kan være opp mot 30 år gammel, forteller forskeren.

En vågehval kan bli sju til ti meter lang og kan veie opptil 10 tonn.

– Det har vært interessant å følge den. Det er jeg ikke alene om å mene. Folk i lokalmiljøet følger med, og hvor enn jeg går får jeg spørsmål om hvalen. Det er veldig kjekt at folk bryr seg, sier Heike Vester.

Hvalforsker Heike Vester jubler over at en vågehval strandet i en fjordarm i Lofoten. – At turister og fastboende bli kjent med hvalen, kan bety at hvalfangstmotstaden øker, håper hun. Foto: eric fokke

Turister og fastboende i Lofoten har strømmet til Husvågen like ved flyplassen i Svolvær for å se den sju meter lange vågehvalen som forvillet seg inn i sundet under broen på E10.