Skal gjøre Norge verdensledende på oljevern og plastforsøpling

Regjeringen vil gjøre Norge internasjonalt ledende på både oljeutslipp og marin forsøpling. Likevel gir senteret også håp om fremtidig konsekvensutredning utenfor Nordlandskysten.

Oljelense testes hos NORLENSE

Oljelenser testes hos Norlense i Fiskebøl hvor det nye senteret også etableres.

Foto: Bjørn Frode Holmgren / NRK

I fjor sommer avslørte Siv Jensen at regjeringen bevilger 27 millioner kroner til et nytt og omstridt oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen.

Stortingspolitiker Kjell Børge Freiberg innrømmet at senteret var et «verktøy» for konsekvensutredning, mens talsperson Rasmus Hansson for Miljøpartiet De Grønne gikk så langt som å kalle det ei brekkstang.

Ettersom det ikke ble noe av videre konsekvensutredninger langs kysten, skal senteret først og fremst flagge kampen mot marin forsøpling, selv om det også skal jobbe med oljevern. I dag tydeliggjorde Klima- og miljødepartementet arbeidsområdene for senteret.

– Nå spesifiserer vi de konkrete oppgavene som senteret skal ha innenfor marin forsøpling. Dette er et viktig for regjeringens satsing mot marin forsøpling. Målet er at det skal bli et internasjonalt ledende kompetansesenter både innenfor opprydding av marin forsøpling og fra oljeutslipp, sier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen til NRK.

Høyt ambisjonsnivå for søppelbekjempelse

Elvestuen sier at de har et høyt ambisjonsnivå, og at målsettingen er at senteret i Lofoten/Vesterålen skal være et internasjonalt ledende kompetansesenter.

– Det må også ses i posisjonen som Norge er i ferd med å ta som en lednede havnasjon for en bedre forvaltning av verdens hav. I tillegg er problemet akutt og vi trenger tiltak for å komme i gang med arbeidet.

Skrekkøya i Øygarden

Marin forsøpling har gjennom flere artikler blitt tatt opp gjennom artikler om søppel i havet. Her fra Øygarden.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Elvestuen forklarer at det ikke bare handler om bærekraftig bestandsforvaltning, men også kampen for å stoppe og rydde opp i den enorme plastforsøplingen, som ha mener er den viktigste funksjonen.

– For meg handler det om å utvikle metoder for å bekjempe marin forsøpling, men etterhvert også å hindre at plast i havet oppstår. Det gjelder særlig fra skipsfart fra oppdrettsnæringen, sier han.

Allerede teller de ansatte rundt fem personer, inkludert Ann Helen Ernstsen som skal være direktør ved senteret. Selv om mye er igang, har ikke ministeren et godt svar på når senteret er operativt.

– Vil kunne påvirke spørsmålet om Nordland 6 og 7

I fjor omtalte Stortingsrepresentant Kjell Børge Freiberg (Frp) senteret som verktøyet de trenger for å komme i gang med utredninger i områdene.

– Hvis vi får på plass utstyr som reduserer riskoen til et minimum, vil det selvfølgelig påvirke spørsmålet om åpning av Nordland 6 og 7, helt åpenbart.

Selv om marin forsøpling er et hovedsatsingsområde i første omgang, tror ikke Stortingsrepresentant Kjell Børge Freiberg at slaget er tapt for senteret som en viktig brikke i en eventuell fremtidig konsekvensutredning utenfor norskekysten.

FrP Kjell-Børge Freiberg og Siv Jensen

Kjell-Børge Freiberg og Siv Jensen presenterte i fjor sommer planene om å bevilge 27 millioner kroner ekstra til oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen.

Foto: ANDREAS TRYGSTAD / NRK

– Marin forsøpling er viktig, men det er å like viktig å ha fokus på kunnskap rundt oljevern nettopp for å få de verktøyene vi trenger for å møte de utfordringene som mange påpeker det er med for eksempel petroleumsaktivitet i Nordland 6 og 7, sier han.