Skal forske på gnageren som ødelegger for flere hundre tusen kroner

I fjor sørget en invasjon av vånd for at bøndene på flere øyer på ytre Helgeland fikk ødelagt alt av hager og åkrer. Nå vil forskere finne hvordan man skal stoppe gangeren i fremtiden.

Hullete jorde etter vånd-invasjon

På Austbø i Alstahaug ser hele enger ut som nypløyd mark etter at vånd har vært på ferde.

Foto: Hilde Langskjaer

På øyene mellom Vega og Sandnessjøen har store mengder av vånd gravd opp jorda og spist opp avlingene til bøndene.

Nå skal forskere fra NTNU i Trondheim reise til Helgeland for å forske på den spesielle gnageren.

Bernt-Erik Sæther ved NTNU

FORSKER PÅ VÅNDBESTANDEN: Bernt-Erik Sæther skal finne ut hvorfor det er store svingninger i våndbestanden lands Helgelandskysten.

Foto: NTNU

Jordrottene skal fanges og merkes med en microchip for å spore dyrenes vandringsmønster. Hovedgrunnen til forskningen er at de håper å forstå hvorfor våndbestanden svinger så mye som den gjør langs Helgelandskysten.

– Enkelte år er det veldig mye vånd, og året etter kan det være fritt for dyret. Vi ønsker å finne ut hvordan økosystemet i områder hvor vi har slike dyr fungerer, sier Bernt-Erik Sæther, som er prosjektleder for studien og professor ved Institutt for biologi.

Påfører store tap

Invasjonen påfører bøndene store tap, sier landbruk- og miljøvernsjefen Hans Løvmo i Alstahaug kommune til NRK.

– Det er snakk om flere hundre tusen kroner for flere av dem. Det er dramatisk, når landbruksmyndighetene ikke vil gi avlingsskadeerstatning for skadene vånd påfører.

Miljøvernsjef i Alstahaug kommune, Hans Løvmo

ÅPNER FOR FORSKNING: Landbruk- og miljøvernsjef i Alstahaug kommune, Hans Løvmo er svært positiv til at det kommer forskere til kommunen.

Foto: Harald Krogtoft / NRK
Vånd titter opp fra jordhull

Denne skapningen har skapt store problemer for lokale bønder på Helgeland.

Foto: Espen Johansen

Forskninga er et samarbeid med NIBIO, tidligere Bioforsk på Tjøtta, som skal forsøke å utvikle metoder for å hindre gnagerskader i landbruket.

– Vi må på en eller annen måte finne opp skadeforebyggende tiltak som gjør at man blir mindre plaget, sier Bernt-Erik Sæther fra NTNU.

Ba departementet om hjelp

Kommunen har tidligere bedt Landbruksdepartementet om hjelp, men i et brev skriver departementet at ødeleggelser fra skadedyr ikke gir rett til naturskadeerstatning.

– Departementet har forståelse for at skadene som våndinvasjonen har resultert i er en økonomisk belastning for dem som blir berørt. Skader etter skadedyr gir ikke rett til erstatning etter ordningen for klimabetingede skader eller etter statens naturskade, står det i svaret de fikk.

Ønsker velkommen

At forskerne nå kommer til Helgeland for å lære mer om vånden er landbruk- og miljøvernsjefen Hans Løvmo glad for. Og han håper besøket gir resultater.

– Det er kjempefint at tunge forskningsmiljøer kommer til oss for å forske på vånd. Det viser seg at det er gjort lite på dette området i Norge tidligere, sier Løvmo.

– Jeg håper det nå blir økt oppmerksomhet og forståelse for skadene dyrene påfører. Min oppfatning er at det er liten forståelse for dette hos myndighetene.

vånd på austbø

VÅNDINVASJON: Gårdshuden Aron er blitt en habil rottefanger, etter at hundrevis av jordrotter har invadert enga til matfar Espen Hestvik Johansen på øya Austbø i Nordland.