NRK Meny
Normal

Skal behandle alvorlig skadde

Alvorlig skadde pasienter skal få bedre behandling ved fem sykehus i Nord-Norge.

Nordlandssykehuset

TRAUMEBEHANDLING: Nordlandssykehuset i Bodø er et av fem sykehus i landsdelen som er foreslått til å behandle alvorlig skadde pasienter.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

I forslaget fra Helse Nord RHF er det sykehusene i Harstad, Tromsø, Bodø, Hammerfest og Mo i Rana som skal ta imot alvorlig skadde pasienter. Forslaget skal behandles av styret i Helse Nord.

Det fremgår også av forslaget at sykehuset i Tromsø skal være et regionalt traumesenter. Bakgrunnen for forslaget er at behandlingen av alvorlig skadde pasienter må bli bedre fordi slik behandling kan redde flere liv.

Ifølge fagdirektør i Helse Nord, Jan Norum, er det viktig at helsepersonellet som tar imot alvorlig skadde har nok kunnskap og trening.

En regional arbeidsgruppe med deltakere fra alle helseforetakene har anbefalt hvordan behandlingen av alvorlig skadde pasienter bør være i Helse Nord, men foreløpig er det ingen av sykehusene i Helse Nord som oppfyller de nasjonale anbefalingene for behandling av alvorlig skadde pasienter.

Kan redde flere

Erfaringer internasjonalt har vist at en forbedret behandling av alvorlig skadde pasienter kan redusere antall dødsfall med hele 40 prosent. I Nord-Norge er det omlag 130 i denne pasientkategorien hvert år.

Pasienter med alvorlige skader har behov for avansert medisinsk behandling. Noen av lokalsykehusene har ikke mange nok pasienter.

Enkelte sykehus har også utfordringer med å rekruttere fagfolk, og er avhengig av vikartstafetter.

- Dersom forslaget blir vedtatt innebærer det en oppbygging av behandlingstilbudet i de sykehusene som skal motta alvorlig skadde pasienter. Forslaget kommer ikke til å endre den eksisterende beredskapen i de andre sykehusene, sier fagdirektør Jan Norum.

Styret i Helse Nord RHF skal behandle saken i møte 31. mai.