Vil skaffe 16 nye redningshelikoptre

Regjeringen foreslår å skaffe inntil 16 nye redningshelikoptre til en totalkostnad nær 17 milliarder kroner. Saken blir trolig vedtatt av Stortinget i høst.

I snart 40 år har Sea Kingen vært vår fremste livredder. Men nå er de gamle sliterne i ferd med å falle fra hverandre. Ledelsen ved 330 Skvadronen har lenge advart om at de snart ikke lenger vil klare å opprettholde full beredskap ved samtlige stasjoner i Norge.

Årsaken er alvorlige og omfattende tekniske problemer med Sea King-helikoptrene.

Nå blir skvadronen bønnhørt.

Det dreier seg om 16 topp moderne allværs søk- og redningshelikoptre til Fastlands-Norge som erstatning for dagens noe alderstyngede Sea King-helikoptre fra tidlig 1970-tall.

Regjeringen foreslår også en opsjon på ytterligere seks helikoptre for eventuelle framtidige behov, blant annet på Svalbard. I perioden fra 2014 til 2020 skal Sysselmannens helikoptertjeneste på Svalbard styrkes, fra ett stort og ett mellomstort helikopter til to store.

Alle de nye helikoptrene skal etter planen være i operativ drift i 2020, får NTB opplyst i Justisdepartementet.

Økt rekkevidde og trygghet

Med større rekkevidde, bedre allværsegenskaper og større hastighet enn dagens Sea King, vil de nye maskinene kunne tilby større trygghet for fiskere og andre som beveger seg langt fra kystlinjen og i nordområdene.

De fremtidige helikoptrene må kunne fly mellom 220 og 270 nautiske mil innen to timer for å plukke opp inntil 20 personer.

Redningshelikoptertjenesten består i dag av 12 Sea King-helikoptre som opereres av Forsvarets 330-skvadron. Helikopterflåten ble i hovedsak anskaffet tidlig på 1970-tallet og krever i dag uforholdsmessig mye vedlikehold. Dette har påvirket beredskapen.

Anbudsprosess

Justisdepartementet går nå i gang med å planlegge en anbudsprosess som vil være åpen for alle helikopterkandidater som kan oppfylle de fastsatte krav, både sivilt og militært registrerte helikoptre.

– Dette betyr ikke at vi har valgt sivile helikoptre. Vi legger tvert imot opp til at konkurransen skal være åpen både for sivilt og militært registrerte helikoptre, sier justisminister Knut Storberget (Ap), som mener det gir mest gunstige resultater for staten.

Uansett valg av helikoptertype skal Forsvaret fortsatt ha ansvar for daglig drift og vedlikehold.

Video aa2988e3-f5a5-4881-889b-7e45cdd73511.jpg

330-skvadronen svekket