Hopp til innhold

Ber kommunen ta skabb-regning etter smitte på arbeidsplassen

Et større utbrudd av skabb blant ansatte og beboere på en helseinstitusjon i Lofoten skaper konflikt.

Svolvær, Vågan i Lofoten.

I alt seks ansatte og flere beboere er smittet i et stort skabbutbrudd ved Svolvær omsorgssenter i Vågan kommune i Lofoten.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Intens kløe. Blemmer. Røde prikker. Dårlig søvn og ubehag.

Et lite kryp som graver ganger i underhuden.

Tilfeller av skabb i den norske befolkningen har økt enormt. Og behandlinga er kostbar.

Men skal arbeidsgiver betale for medisin til folk i helsevesenet som smittes av skabb på jobb?

Ved Svolvær omsorgssenter i Vågan i Nordland har de ansatte i lang tid hatt mistanke om et skabbutbrudd. Legene har ikke vært enige, skriver Lofotposten.

– Vi kan ikke sette i gang en omfattende og dyr behandling uten at vi er helt sikre, sier kommunelege i Vågan, Jan Håkon Juul, til NRK.

Nå har kommunen fått den første regninga for medisiner fra en av de ansatte.

Behandling kan bli kostbar

Regninga kom fra en mannlig ansatt som ble smittet på jobb ved omsorgssenteret. Hele familien må behandles, og første regning er på 4.000 kroner.

Kommunelege Jan Håkon Juul

Kommunelegen ønsker ikke at man skal behandle for skabb, uten at man er helt sikker på at det er det som er årsaken.

Foto: John Inge Johansen / NRK

I alt er seks ansatte i tillegg til beboere ved omsorgssenteret smittet.

Fra 2017 til 2020 ble antall solgte legemidler mot skabb tredoblet i Norge.

I 2021 var det omtrent like mange som kjøpte behandling som året før, til tross for koronapandemien.

Behandling av infeksjonen kan bli langvarig og dyr.

For enkelte familier kan den totale prisen komme på opp mot 70.000 kroner for behandling.

De ansatte ved sykehjemmet i Svolvær ønsker at arbeidsgiver skal stå for regninga.

NRK forklarer

Hva er skabb?

Hva er skabb?

  • Skabb er et sterkt kløende hudutslett som skyldes infestasjon med skabbmidd. Skabb forsvinner ikke av seg selv og skal alltid behandles
  • Skabbmidden er bare 0,3-0,5 mm lang, og knapt synlig med det blotte øyet.

Hva er symptomene?

Vanlige symptomer er kløe, ofte med forverring om natten og ved svetting, og små nupper eller blemmer i huden, oftest først på hender, siden på større deler av kroppen.

Er skabb knyttet til hygiene?

Mange opplever nok at det er stigmatiserende å ha skabb. Det forbindes fortsatt med urenslighet, fattigdom, men dette er ikke tilfelle. Åpenhet rundt skabb er derfor viktig.

 

– Arnulf Soleng, seniorforsker, seksjon for skadedyrkontroll, FHI

Hvordan blir du smittet?

  • Smitte skjer for det meste ved direkte hudkontakt, og i sjeldne tilfeller indirekte kontaktsmitte gjennom sengeklær, håndklær og tøy dersom en person med skabbmidd nylig har benyttet disse.
  • Alle kan få skabb, og det trenger ikke skyldes seksuell konakt.

Hvordan blir man kvitt skabb?

  • Førstevalget av legemidler mot skabb er Permetrin (Nix-krem) og Benzylbenzoat-liniment. Behandlingen brukes to ganger med en ukes mellomrom.
  • I tillegg må pasienten gjenmom omfattende saneringstiltak, som å sette bort, fryse eller vaske alle klær og sengetøy i en uke.

Kan man få støtte til behandling?

  • Legemiddelverket vedtok 23. oktober 2020 at det vil være mulig å få refusjon ved bruk av ivermektin (Scatol) tabletter mot skabb i tilfeller hvor man ikke har blitt kvitt skabben med krem.
  • Før man får refusjon for ivermektintablettene må man derfor ha gjennomført minst én kur som består av to krembehandlinger, og ved kontroll hos lege etter fire uker fremdeles ha skabb.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Utreder hvor dyrt det blir

– Vi er i en utredningsfase, sier ordfører Frank Johnsen (Sp) i Vågan kommune.

– Vi må vite hva kostnadsbildet blir, men foreløpig har vi bare fått inn én søknad om refusjon for slike utgifter, og den skal vi behandle om kort tid.

nix

En behandling med det reseptfrie legemidlet NIX koster 960 kroner pr. person. Man må smøre seg med en salvetube to ganger.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Et skabbutbrudd ser ut som røde streker, tegnet på huden. En liten sort prikk vises der selve skabben sitter.

2. mai i år bekreftet kommuneoverlegen Jan Håkon Juul at det var oppdaget et skabbutbrudd ved Svolvær omsorgssenter.

Juul understreker at problemet knytter seg til en enkelt institusjon.

Da skal de ansatte lenge ha sagt ifra om mulig skabbutbrudd.

Ordfører Frank Johnsen (Sp) i Vågan kommune

– Vi vil bistå våre ansatte, men vil ha en rask utredning på hva dette innebærer, sier Frank Johnsen (Sp) som er ordfører i Vågan.

Foto: John Inge Johansen

Sier de ikke ble ikke trodd

I starten ble det varslet om mulig utbrudd under legevisittene. Det er notert flere steder at ansatte mistenker skabbutbrudd på omsorgssenteret.

Likevel ble det ikke satt i verk tiltak.

Ifølge Lofotposten har flere av de ansatte følt seg latterliggjort når de har tatt opp problemet.

– Når vi ansatte har snakket oss imellom, og ledelsen har kommet inn, har vi nærmest blitt hakket på, og fått spørsmål om vi igjen sitter og snakker om den skabben.

Det er ikke skabb. Ferdig snakka, skal ledelsen ha sagt, ifølge Lofotposten.

Observerte skabbganger

Kommunelege Jan Håkon Juul sier til NRK at han ikke har samme oppfatning av møtene som har vært med de ansatte.

– Hudlegen som vurderte de første tilfellene i fjor høst mente at det ikke var skabb. Like før påske kom legen til en konklusjon om at det viste seg såkalte skabbganger, og da satte vi umiddelbart i gang med behandling. Det betyr ikke at de tilfellene vi hadde før jul var skabb, sier Juul.

Kommunaldirektør Mette Nygård er for tiden på ferie og sier at hun vil ta tak i søknaden fra den ansatte om å få penger for medisinene når hun er tilbake.

Kommunestyret skal ha møte 13. juni og da skal saken opp til behandling.