NRK Meny
Normal

Sju bjørner skutt på fire år på Helgeland

Sju av de totalt 35 bjørnene som er felt i Norge de fire siste årene, er skutt på Helgeland . – Svært uheldig for bestanden, ifølge Naturvernforbundet, som mener terskelen for å få tillatelse til å skyte bjørn er altfor lav.

Bjørner felt på Helgeland siste fire år

Disse sju bjørnene er skutt Helgeland de siste fire årene.

Foto: HÅMUND IVARRUD / STATENS NATUROPPSYN / GRANE KOMMUNE

Tallet på sauer drept av bjørn har så langt i sommer økt med 23 prosent, ifølge Miljødirektoratets Rovbase. Fram til 8. august er 213 sauer tatt av bjørn, mot 164 på samme tid i fjor. Sist helg ble det funnet fem sauekadaver i Grane sør i Nordland, hvor Statens Naturoppsyn raskt kunne konkludere med at bjørn var på ferde.

Arnodd Håpnes

– Finner man 10–20 dyr hvor alle er drept av et rovdyr nylig, så aksepterer vi at man raskt og effektivt kan gå inn og ta ut individet. Men da snakker vi om store akutte skader, sier Arnodd Håpnes på spørsmål om hvor grensen for skadefelling bør gå.

Foto: Jo Straube

Allerede søndag ettermiddag kunne det kommunale fellingslaget dra ut for å lete etter bamsen, etter at fellingstillatelsen var på plass. Få timer senere var bamsen – en ung hannbjørn på 102 kilo – felt.

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener terskelen for å iverksette skadefelling nå har blitt altfor lav.

– I dag gis det skadefellingstillatelse bare noen få døde dyr kan knyttes til bjørn. Dette er veldig uheldig når målet er å bygge opp en norsk bjørnebestand, i tråd med vedtatte bestandsmål og det man har blitt enig om politisk, sier Håpnes.

Sju skutt på fire år

Her er bjørnene skutt

35 bjørner er skutt i Norge mellom 2012 og 2016. Ifølge Miljødirektoratets rovbase ble de fleste felt på Helgeland og i Finnmark.

Foto: Faksimile Rovbase

Ifølge Rovdata er det skutt 35 bjørner i Norge i perioden 2012-2016. Sju av disse er blitt skutt på Helgeland, skriver avisa Helgelendingen, noe som stemmer bra overens med NRKs egen gjennomgang:

Før 2012 må man helt tilbake til 1999 for å finne en bjørnejakt hvor én bjørn ble skutt i Saltdal, opplyser Øyvind Skogstad hos Fylkesmannen i Nordland til Helgelendingen.

– Vi må huske at to millioner sau går på beite i Norge. Av de mange tusen som dør i løpet av en sesong, så utgjør tap til rovdyr en relativt liten andel generelt sett. Da må vi ha litt takhøyde før vi setter i gang jakt, for dette er en truet art som har opplevd tilbakegang i Norge de siste årene, sier Håpnes.

Beitenæringa bør heller bruke andre midler for å imøtegå utfordringene med rovdyr, som økt grad av gjeting og tilstedeværelse i området eller flytting av beite fra et sted til et annet.

Arnodd Håpnes / Fagleder i Naturvernforbundet

Lavere terskel

Skogstad hos Fylkesmannen forteller til NRK at det er lavere terskel nå enn før for å gi skadefellingstillatelse i prioriterte beiteområder. Dette er nasjonal politikk, og henger sammen med målsettingen om å begrense skader på sau og tamrein.

Leder Siv Mossleth ved Rovviltnemnda i Nordland

Siv Mossleth forteller at Nordland er et langt og smalt fylke med stort trykk av rovdyr. Felling av bjørn i beiteprioriterte områder, som i Grane sist helg, er viktig og riktig, mener hun.

Foto: Privat

Leder Siv Mossleth ved Rovviltnemnda i Nordland synes ikke terskelen er for lav, og mener det er riktig å iverksette skadefelling når det kommer rovdyr inn i beiteprioriterte områder.

– Vi mener at man skal kunne ta ut både jerv, gaupe og bjørn dersom det er fare for bufe i beitesesongen. I beiteprioriterte områder handler det om å være føre-var.

Mossleth mener flere bjørn kan tas ut i løpet av den ordinære lisensfellingsperioden, som starter 21. august.

Hun forteller at de har foreslått felling av to bjørner under lisensfellinga, men at Miljødirektoratet bare har åpnet for felling av én bjørn. Rovviltnemnda har heller ikke fått gehør for å åpne flere områder for bjørnejakt.

Store tap

Mossleth bor selv i Saltdal, og forteller at det her – i løpet av første del av sommeren – ble dokumentert mer rovdyrtap en noen gang tidligere.

Det er ganske foruroligende for hvordan resten av sommeren blir, når de fleste tapene tradisjonelt kommer i august-september.

Siv Mossleth / Rovviltnemnda i Nordland
Laster kart, vennligst vent...

I tillegg til sju bjørn på Helgeland, ble en bjørn felt i Saltdal våren 2014, ifølge Skogstad hos Fylkesmannen. Totalt antall felte bjørn i Nordland siste fire år er dermed åtte, fordelt på fem kommuner (kartet). Alle er felt gjennom ekstraordinære uttak.