NRK Meny
Normal

Sjøørret kritisk rammet av lakselus

– Sjøørret utryddes som følge av infeksjonene, sier forsker.

Sjøørret med lakselus

Denne sjøøretten er dekt av lakselus. Lusa har blitt et så stort problem, forsker tror løsningen blir å pålegge flere anlegg total nedslakting.

Foto: Gisle Sverdrup/Norges jeger- og fiskeforening

Havforskningsinstituttet har overvåket lusesituasjonen på laksesmolt og sjøørret over hele kysten i sommer. Resultatet viser stor luseskade på sjøørreten.

– Sjøørreten utsettes for kontinuerlig smitte fra oppdrettsanlegg fordi den lever i kystområdene og i fjordene gjennom hele sommeren, sier forsker Pål Arne Bjørn ved Havforskningsinstituttet.

Kritisk situasjon

Lakselus på sjøørret

Sjøørret ble hardt rammet av lakselus i sommer, for laksesmolten har det derimot gått bedre.

Foto: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet

Forskeren mener det er krevende for oppdrettsnæringen å holde lusenivåene i sjakk og det får konsekvenser for sjøørreten.

– Lusemengden øker i takt med veksten i oppdrettsnæringen. Man klarer å holde lusnivåene i sjakk når smolten går ut, men det blir problematisk utover sommeren når temperaturen i havet øker. Dette fører igjen til at sjøørreten får infeksjoner, sier Bjørn.

Forskeren anser situasjonen som kritisk og mener flere bestander kan bli utryddet som følge av infeksjonene.

– Med det infeksjonstrykket vi har hatt er det mye sjøørret som dør, blir skadet eller mister muligheten til vekst. Det er en ganske kritisk situasjon spesielt i enkelte områder, sier han.

forsker, Pål Arne Bjørn

Forsker Pål Arne Bjørn ved Havforskningsinstituttet mener det er behov for flere behandlingsmetoder for å bekjempe lakselusa.

Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet

Bjørn mener sjøørreten er mer utsatt for infeksjoner enn laksesmolten.

– I år gikk det akseptabelt for laksen fordi den forlater elven om våren og går bare forbi som smolt når den er på vei ut på beitevandring i havet, den er derfor bare utsatt for lus i en kort periode, sier Bjørn.

Trenger nye behandlingsmetoder

Forskeren mener medisinen som blir brukt i behandling av lakselus ikke er effektive, han mener det er nødvendig med nye behandlingsmetoder.

– Hvis det utvikler seg i denne retningen kan det få alvorlige konsekvenser, spesielt hvis vi ikke får alternative metoder inn. Per dags dato finnes det ingen andre metoder og det fører til at situasjonen blir verre for hvert år som går.

Bjørn tror løsningen kan bli å pålegge flere anlegg total nedslakting.

– Vi har sett eksempler der oppdrettsanlegg har slaktet ned laks fordi de ikke har klart å holde kontroll på lusenivåene. Det ser jeg på som en fornuftig strategi, sier forskeren.

Ber forskeren gå i seg selv

Hos Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) mener de Havforskningsinstituttet bommer med kritikken.

–Havforskningsinstituttet har selv vært med på en rapport som sier at lakselus ikke er skadelig for sjøørreten ut over at den kan påvirke levemønsteret. Dessuten mener ikke vi at situasjonen er verre, snarere tvert imot, sier Ketil Rykhus, fagmiljø for miljø og helse i FHL.

Rykhus mener i tillegg at Havforskningsinstituttet selv har noe av ansvar for dagens situasjon.

– Pål Arne Bjørn og Havforskningsinstituttet bør gå i seg selv om se på hvilke råd de har gitt til departementet. Det avlusningsregimet vi har i dag er langt mindre effektivt enn hva det kunne ha vært. Dagens luseforskrift sier at avlusningen skal foregå i løpet av tre uker på våren uavhengig av når smolten vandrer. Hadde vi tatt lokale hensyn med avlusningen ut fra vandringstidspunktet, ville avlusningen blitt mye mer effektiv, sier Rykhus.