Hopp til innhold

Vil utsette oppdrettsauksjon verdt milliarder av kroner: – Direkte uansvarlig

Sjømatnæringen ber regjeringen utsette kjøpefest i havbruksnæringen. Fiskeriministeren svarer at han vil vurdere forespørselen.

Lakseoppdrett

UTSETTE AUKSJON: Næringen har beregna at årets auksjon ville gitt 10 milliarder kroner. Men det var før regjeringen varslet å innføre grunnrenteskatt.

Foto: Henning Bagger / NRK

– Det er direkte uansvarlig å avholde en auksjon slik situasjonen er nå.

Det sier Robert Eriksson på vegne av de to hovedorganisasjonene i sjømatnæringen.

Annethvert år gjennomfører regjeringen en auksjon, hvor aktører i oppdrettsnæringen kan kjøpe tillatelser til å vokse, og produsere mer fisk.

Dette har vært en viktig del av merbidraget til havbruksnæringen. I 2020 ga det tett på 7 milliarder i inntekter til stat og vertskommuner, ifølge sjømatnæringa selv.

I år har næringen beregnet at det ville gitt 10 milliarder kroner.

Men det var før regjeringen varslet at de vil innføre grunnrenteskatt på havbruksnæringen.

Les også: Grunnrenteskatten: – En trist dag for kysten

Line Ellingsen fra Ellingsen Seafood
Line Ellingsen fra Ellingsen Seafood

Vil avvente kvotesalg

Verdien på havbrukstillatelser har falt dramatisk de siste dagene, og bare timer etter grunnrentebeskatningen ble kjent var verdifallet for de børsnoterte selskapene 56 milliarder kr.

Skatten skal være på 40 prosent av overskuddet, og kommer i tillegg til selskapsskatten.

– Bedriftene har ikke oversikt over hvordan skattleggingen skal være fremover, det er full stans i investeringer og rimelig kaotisk om dagen, sier Eriksson.

Robert Eriksson i Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Robert Eriksson i Norske Sjømatbedrifters Landsforening mener det er uansvarlig å avholde en auksjon på kvoter i oppdrettsnæringa når skattelegginga av bedriftene er så uklar som nå.

Foto: Kjell Peder Gyldenskog

– Er dette politisk utspill for å få regjeringa til å trekke grunnrenteskatten?

– Nei. Selv om vi er imot grunnrenteskatt, må vi som næring forholde oss til at regjeringa vil gjennomføre det. Men det er altfor store usikkerheter nå, og det vil være uansvarlig å gjennomføre auksjon før problemområdene er utreda, sier Eriksson.

Han peker blant annet på at mange bedrifter ikke bare selger på børsen. Flere har leverandører med langtidskontrakter.

Les også: Milliardstopp langs hele kysten: – Tusenvis av arbeidsplasser står i fare

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim ved havna i Bodø. Han mener myndighetene må informere folk om hvilke trusler de vet om i Nord-Norge og hvordan de skal håndtere disse.
Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim ved havna i Bodø. Han mener myndighetene må informere folk om hvilke trusler de vet om i Nord-Norge og hvordan de skal håndtere disse.

Derfor mener de to organisasjonene det vil være fornuftig å avvente salg av veksten til etter at ny skattemodell er på plass.

Organisasjonene vil at auksjonen skal utsettes i hvert fall til våren. Kanskje helt til høsten.

– Skatteregimet må være avklart før ved kan legge konsesjoner ut for salg, sier Geir Ove Ystmark, leder for Sjømat Norge.

Geir Ove Ystmark

Geir Ove Ystmark, leder for Sjømat Norge, sier at skatteforslaget som nå ligger vil gi store konsekvenser for hele verdikjeden.

Foto: Øyvind A. Haram / Sjømat Norge

Bedriftene i næringen har anledning til å kjøpe vekst til fastpris i forkant av auksjonen. Det har de også hatt i år, og det har tidligere vært ansett som gode kjøp.

– Nå ser vi at nært hele næringen har trukket tilbake disse kjøpene. Rett og slett fordi det ikke lengre er lønnsomt å kjøpe til den prisen som er satt, forklarer Ystmark i Sjømat Norge.

Optimist på vegne av næringa

Mange oppdrettsselskap har sagt at de nå vil flytte ut av landet på grunn av den ventede grunnrenteskatten.

NRK spurte Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran om dette i går i forbindelse lanseringa at statsbudsjettet.

– Vi har over mange år gitt oppdrettsnæringa eksklusiv tillatelse til å drive næringsvirksomhet til det som er fellesskapet sin eiendom, sa ministeren da.

– Det at de nå må betale noe vederlag til fellesskapet og vertskommunene for å få lov til det mener vi er rett og rimelig.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) legger frem statsbudsjettet for Nordland i Bodø.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier han anser det som rett og rimelig at oppdrettsnæringa nå skal betale tilbake til fellesskapet.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Likevel forstår han at forslaget til et skattegrep som gir havbruksnæringa en større byrde, gjør at de setter investeringer på vent.

– Men jeg er optimist på vegne av havbruksnæringa i fremtida. Denne byrden klarer de, og det kommer til å være mulig å gjøre gode penger i norsk havbruksnæring også i årene som kommer.

Mowi oppdrettslaks

Bjørnar Skjæran sier at lønnsomheten i havbruksnæringa har vært opptil fire ganger så stor som lønnsomheten i industrien.

Foto: Mowi / NPK

– Hva tenker regjeringa å gjøre med sjømatnæringens ønske?

– Vi har i dag mottatt en henvendelse fra organisasjonene om å utsette auksjonen. Vi skal selvsagt vurdere denne henvendelsen og gi et svar før auksjonen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Les også: Skjæran med skattelovnad: – Vertskommunene skal komme bedre ut

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) under Husøydagan på Husøya i Troms.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) under Husøydagan på Husøya i Troms.

Rammevilkår må være på plass

Sjømatorganisasjonene mener at det er en rekke uavklarte problemområder i skatteforslaget som må avklares før de kan vurdere kjøp av konsesjoner.

– Slik forslaget nå ligger vil det også få store konsekvenser for hele verdikjeden. I verste fall kan hele markedsmekanismen for laks endres, sier Ystmark, leder for Sjømat Norge.

Altså mener de at rammevilkårene for næringen må være på plass før auksjon kan gjennomføres.

Les også: I 2019 var de helt imot skatten – nå skal de selv innføre den

Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum
Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum

Men det er mye penger i sjømatoppdrett. Er det ikke naturlig at dere iblant må satse?

Men kostnadene er også mange milliarder. Og det er driftsmarginen som er avgjørende for hva du kan investere i for å løse fremtidas utfordringer.

– Vi må ha avgjort spillereglene på forhånd, før vi begynner å spille. Våre bedrifter er svært urolige og vil gjerne vite hva de faktisk skal forholde seg til, sier Eriksson i Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Det mener sjømatbedriftene de først vil vite når skattevedtakene er gjort.

– Det vil si at salget ikke bør gjennomføres før tidligst på vårparten 2023, sier Eriksson.