Ny studie: Sjøisen i Arktis vokser raskere enn før

Det betyr likevel at sjøisen er på retrett.

FILE - In this July 19, 2007 file photo an iceberg is seen off Ammassalik Island in Eastern Greenlan

Isfjell utenfor Ammassalik på østkysten av Grønland.

Foto: John Mcconnico / AP

Det er romfartsorganisasjonen NASA som står bak en ny studie som viser at sjøisen i Arktis fryser raskere i vintermånedene enn tidligere, og at denne trenden vil fortsette i mange tiår fremover.

Ifølge en artikkel på nettstedet Forbes bidrar dette til å bremse tapet av sjøis og dermed utsette dagen hvor Arktis blir helt isfritt.

Godt nytt? Egentlig ikke.

NASA poengterer at dette ikke betyr at klimaendringer ikke finner sted på planeten vår. Den totale mengden sjøis er fortsatt på retrett.

Så hvordan kan det ha seg at sjøisen fremdeles er på tilbakegang, selv når NASA melder om at isen faktisk vokser raskere om vinteren?

Tynnere is

Det handler enkelt forklart om hvordan isen smelter ellers i året.

An iceberg floats in the bay in Kulusuk, Greenland near the arctic circle in this Aug. 16, 2005

I Arktis merkes konsekvensene av global oppvarming først og best.

Foto: John Mcconnico / AP

Selv om sjøisen vokser raskere til i vintermånedene, blir denne effekten mer enn oppveid av smeltingen som skjer i sommermånedene.

Når forskerne sammenligner sjøisen på slutten av sommeren med hvordan det var på 1980-tallet, ser de omtrent en halvering.

Sjøisen i Arktis har faktisk mistet to-tredeler av sin tykkelse siden 1958 der nesten tre-fjerdeleder av isen smelter og reformes hvert år, ifølge kommentaren hos Forbes.

Konklusjonen er altså at det totalt sett går mot et isfritt Arktis, selv i lys av en tilsynelatende positiv trend for vinterisen.

– Overraskende for noen

Lars Henrik Smedsrud er professor ved Universitet i Bergen og Bjerknessenteret, og forsker mye på klimaforhold i Arktis.

Lars Henrik Smedsrud

– Overordnet kan vi si at isen har blitt tynnere og den flytter mer på seg, sier klimaforsker Lars Henrik Smedsrud.

Foto: Universitetet i Bergen

Han sier studien bekrefter det han og andre norske forskere har observert i egne studier.

– Det fryser mer om vinteren og det smelter mer om sommeren. Forskjellen mellom vinter og sommer øker. Jeg har veldig tro på at det som kommer fram her er riktige resultater, sier Smedsrud til NRK.

Forrige måned så de amerikanske forskerne i NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) at isen formet seg raskere i november enn det som har vært vanlig i de fleste regioner av Arktis.

– Er det overraskende funn i studien fra NASA?

– Det som er overraskende for noen er at man fortsatt får dekket hele Polhavet med is om vinteren. For å få til det i en situasjon hvor du stadig mister mer og mer av sommerisen, så må det da fryses mer om vinteren. Logisk nok.

Mister is på «vår» side av Arktis

Et økt område isfritt vann om sommeren har ført til økt frekvens av såkalt Rapid Ice Growth, det vil si perioder der mer enn én million kvadratkilometer is dannes over en syvdagersperiode.

Smedsrud påpeker videre at det er regionale variasjoner.

Nyheten i år var at det manglet mye is i Beringhavet. Vi ser også at det mangler mye is i Barentshavet. Du kan si at det for Polhavet bortover mot Canada og Alaska så er vinterisen omtrent som den pleier, mens det på vår side mangler mye is, avslutter han.

Utbredelse av sjøis for november måned

Utbredelse av sjøis for november: Trenden er en nedgang på fem prosent per tiår, når man ser på perioden 1978 til 2018. Eller 53.500 kvadratkilometer per år.

Foto: ational Snow and Ice Data Center