Sjøfartsdirektoratet: – Ikke grunnlag for å si at eldre ferger gir flere ulykker

Vannet fosset rett inn i passasjersalongen da den 30 år gamle ferga «Godfjord» grunnstøtte for en uke siden. Transportforsker Gisle Solvoll mener tre av fire ferger er så gamle at de bør skiftes ut.

#Redningsskøyta Uni Helgeland bistår i arbeidet etter at MF Godfjord grunnstøtte

Ni personer ble evakuert da ferga MF Godfjord gikk på grunn ved Stokkasjøen på Helgeland.

Foto: Redningsselskapet

19 av 26 ferger som trafikkerer i samband i Nordland er over 20 år. Transportforsker Gisle Solvoll mener man må forberede seg på at det vil bli flere ulykker som Godfjord-ulykken dersom fergene ikke blir byttet ut.

Sjøfartsdirektoratet sier de ikke de ikke har statistikk som entydig underbygger en slik påstand.

– Dette er et område som vi uavhengig av denne ulykken ønsker mer kunnskap om, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til NRK.

– Dersom en kun leser tall i statistikken så vil en se at det er flere ulykker med eldre ferger, men dette har også sammenheng med alderssammensetningen på fergemateriellet, sier Aarhus videre.

Dramatiske minutter

Gisle Solvoll

Transportforsker Gisle Solvoll ved universitetet i Nordland.

Foto: Ola Helness / NRK

21. september braste bilferga «Godfjord» inn i fjellveggen ved Stokkasjøen og vannet fosset inn i salongen hvor intetanende passasjerer befant seg. Det ble noen dramatiske minutter før mannskapet fikk iverksatt evakuering av de fire passasjerene.

Mange mener at årsaken til at rederiene setter inn eldre ferger skyldes de nye anbudskriteriene Nordland fylke har innført. Da Nordland fylkeskommune i mars i fjor la ut Tjøtta-Forvik på anbud, gikk fylkeskommunen bort fra kravet om salong over dekk for å spare penger.

Gamle ferger lønnsomt

– Gamle ferger er lønnsomt for rederiene så lenge det ikke er krav om nytt materiell i anbudet, sier tranportforsker Gisle Solvoll ved Universitetet i Nordland.

Han er selv en varm forsvarer for anbudssystemet rederiene må forholde seg til.

– Anbud og konkurranse er viktig når det offentlige kjøper tjenester. Dette sikrer at man ikke betaler mer enn man må, dersom markedet fungerer. For myndighetene blir utfordringen å sette anbudskrav og utforme anbudet slik at flere tilbydere er interessert i å legge inn et tilbud. Store anbudspakker som eksempelvis krever nytt materiell vil begrense konkurransen, sier Solvoll.

– Så man «designer» et anbudssystem hvor kvalitet ikke er et insentiv?

– Det er korrekt. Det er innkjøperen Nordland fylkeskommune som skal stille krav til kvalitet på leveransen, inkludert kvalitet på selve materiellet. Når det stilles små krav får man tilbud deretter; «billig men dårlig», sier Solvoll.

Transportforskeren mener det er viktig at tiden fra valg av tilbyder til oppstart av kontrakten ikke blir for kort – spesielt når det kreves nybygg.

– Alle rederiene klager på korte anbudsfrister, og må finne gammel tonnasje dersom de i det hele tatt skal kunne delta i anbudskonkurransen, sier Solvoll.

Fylket kjøpte 47 år gammel ferge

Det er ikke bare rederiene som setter gammelt fergemateriell langs kysten. Nordland fylkeskommune har kjøpt en ferge fra 1968, som de satte inn i Vandve-sambandet i Dønna i fjor høst.

– Fylkeskommunen sliter med å klare å finne penger til både vedlikehold av fylkesveger og driften av alle hurtigbåt- og ferjerutene i fylket. Kostnadene til båtdrift har økt mye de senere årene, mye på grunn av liten konkurranse om anbudene. Båtdrift er kostbart, og fylket mener at størrelsen på rammeoverføringen fra staten ikke reflekterer de kostnadene som et båtfylke som Nordland har til å opprettholde et grunnleggende transporttilbud, sier Solvoll.

Ikke krav om doble skrog

IMO, som er den internasjonale tilslutningen av sjøfartsnasjoner innførte etter Estonia-ulykken SOLAS-konvensjonen krav om two-compartment ship på passasjerbåter. Det vil si at dersom skroget punkteres skal fylle to vanntette avdelinger før det når inn i skipet.

SOLAS-konvensjonen gjelder imidlertid i internasjonalt farvann og Norge som flaggstat godtar at norske rederier ikke oppfyller SOLAS-krav på norskekysten.

– Dette blir en avveining mellom kostnader, sannsynligheten for et uhell der skroget skades og hvilke konsekvenser et potensielt uhell vil kunne få. Jo større ulykkessannsynlighet og desto alvorligere konsekvenser desto viktigere vil det være med doble skrog, sier transportforsker Gisle Solvoll.

Et rederi som har mange gamle og nedskrevne ferger vil være interessert i at de kravene som stilles i anbudene er slik at de kan benytte dette materiellet, mener forskeren.

Nytt anbudssystem

– Da vil kapitalkostnadene være tilnærmet null for dem, og dersom konkurrenten har nyere materiell vil de ha en stor sjanse til å sikre seg en kontrakt som kan bli svært lukrativ for rederiet.

– For å forsøke å unngå slike problemstillinger framover har Nordland fylkeskommune planer om å dele anbudene i to deler, der det først er konkurranse knyttet til kontrahering av ferger, og etterpå er anbudskonkurranse om driften av fergene, sier Solvoll.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet står sikkerhet øverst på dagsordenen dea myndighetenes side.

I samarbeid med Vegdirektoratet har man fått til en ny anbudsmal der sikkerhet er på dagsorden, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til NRK.

I hele dag har arbeidet med å tømt ferga for vann pågått, for det ble store skader på skorget. Rederiet håper å slepe ferga til verksted allerede i morgen.

OVERSIKT OVER FERGENE:

Oversikt over ferger i Nordland

X foran = trafikkerer fylkesveier, ikke X = riksvei

X Boreal Transport: MF Alsten

1985 - Mosjøen - Hundåla

X Boreal Transport: MF Herøysund

2013 - Søvik - Austbø-Herøy-Brasøy

X Boreal Transport: MF Husøy

2013 - Stokkvågen - Træna

X Boreal Transport: MF Lofotferje 1

1970 - Digermulen - Finnvik

X Boreal Transport: MF Lovund

2013 - Stokkvågen - Onøy - Sleneset

X Boreal Transport: MF Lurøy

2001 - Stokkvågen - Onøy - Sleneset

X Boreal Transport: MF Møysalen

1992 - Sandnessjøen - Dønna - Løkta

X Boreal Transport: MF Rana

1977 - Mosjøen - Hundåla - Dagsvik

X Boreal Transport: MF Sigrid

1992 - Levang - Nesna

X Boreal Transport: MF Tenna

2014 - Søvik - Austbø-Herøy-Brasøy

X Boreal Transport: MF Tomma

1974 - Nesna - Nesnaøyene

Torghatten Nord: MF Barøy

2012 - Løding - Bognes

Torghatten Nord: Bodø

1998 - Bodø - Moskenes

X Torghatten Nord: MF Fykan

1993 - Rødøyøyene

X Torghatten Nord: MF Gildeskål

1993 - Sund - Horsdal - Sørarnøy

Torghatten Nord: MF Hamarøy

1993 - Lødingen - Bognes

X Torghatten Nord: MF Helgøy

1978 - Rødøyene

Torghatten Nord: MF Landegode

2012 - Bodø - Moskenes

Torghatten Nord: MF Lødingen

2012 - Lødingen - Bognes

Torghatten Nord: MF Melshorn

1999 - Bognes - Skarberget

X Torghatten Nord: MF Rosendal

1975 - Forøy - Ågskaret

X Torghatten Nord: MF Rødøy

1991 - Jektvik - Kilboghamn

X Torghatten Nord: MF Røst

1991 - Svolvær-Skutvik-Skrova

Torghatten Nord: MF Røsund

1977 - Bognes - Skarberget

X Torghatten Nord: MF Tysfjord

1993 - Melbu - Fiskebøl

Torghatten Nord: MF Vardehorn

1999 - Drag- Kjøpsvik

X Torghatten Nord: MF Virak

1979 - Festvåg - Misten

Torghatten Nord: MF Værøy

2012 - Bodø-Værøy-Røst-Moskenes

X Torghatten Nord: MF Ørnes

1993 - Ørnesbassenget

X TTS: MF Brandal

1983 - Tjøtta - Forvik

X TTS: MF Godfjord

1987 - Tjøtta - Forvik

X TTS: MF Lysingen

1992 - Vennesund Holm

X TTS: MF Torgtind

1999 - Igerøy - Tjøtta

X TTS: MF Ramtind

1979 Igerøy - Tjøtta

X TTS: MF Torghatten

2002 - Horn - Andalsvåg

BARENTS AS: MF «Vandve»

1968 - Solfjellsjøen-Vandve.