Hopp til innhold

Sjøfartsdirektoratet vil ha strengere regler for høyhastighetsbåter og vannskutere

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis. Det kommer frem i en ny utredning.

båtliv

Sjøfartsdirektoratet har utredet behovet for strengere regler for fartøy med ekstra høy hastighet.

Foto: Nina kristiin Vraa / NRK

Så langt i år er 12 mennesker omkommet i fritidsbåtulykker. Den siste nå i helga, og tallet er økende etter flere år med nedgang.

Arbeiderpartiet er blant dem som har ønsket seg en praktisk båtførerprøve for båter som skal kjøre ekstra fort.

Sjøfartsdirektoratet har utredet dette på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Nå anbefaler direktoratet at det innføres et krav om teoretisk og praktisk kurs med en avsluttende teoretisk eksamen for båter som skal kjøre over 50 knop.

På mindre fartøy som vannscooter, anbefaler direktoratet at grensa legges til 40 knop.

Luftig svev

Førere av vannskuter må også gjennom en teoretisk og praktisk prøve, hvis Sjøfartsdirektoratet får det som det vil.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Tar det til vurdering

– Høy fart gir større fare for alvorlige ulykker, og det kreves spesielle ferdigheter for å føre båt i høy fart. Nå skal vi vurdere direktoratets anbefaling om å innføre krav om høyhastighetsbevis. Det er for tidlig å si om de nye reglene vil være på plass fra og med 2021, sier Nybø.

Det er naturlig å vurdere en innfasing av regelverket, slik at det blir nok kurskapasitet til de som må ha et nytt sertifikat.

Direktoratet påpeker også at det må avklares hvordan et slikt krav skal håndheves.

Næringsminister Iselin Nybø på kajakktur i Svolvær havn

Næringsminister Iselin Nybø vil vurdere direktoratets anbefaling. Her i et langt mer saktegående fartøy.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Kurs i «dødmannsknapp»

Sjøfartsdirektoratet anbefaler også at det innføres et krav om bruk av dødmannsknapp i hastighet over 15 knop på båter som har slikt utstyr montert.

«Over halvparten av de som dør i fritidsbåtulykker omkommer som følge av kantring og fall over bord. Sjøfartsdirektoratet mener at et krav om bruk av automatisk nødstopp kan bidra til å øke sikkerheten på sjøen ved at det er større mulighet til å komme seg om bord igjen etter fall, og at dette hindrer førerløse båter i å gjøre skade på omgivelsene»

Nybø sier regelverk er viktig, men at også det holdningsskapende arbeidet er viktig.

– Gode holdninger på sjøen er kjempeviktig, og båtførere må også selv ta ansvar og utvise gode holdninger, sier næringsministeren.

Dødmannsknapp

En dødsmannsknapp skal føre til at båten stopper, hvis man plutselig blir kastet over bord.

Foto: BIRGER KJØLBERG / NRK