Siv Jensen til krig mot eiendoms­skatten

Marianne Ilstad måtte ta datteren ut av barnehagen etter at kommunen økte eiendomsskatten. I dag fikk hun besøk av FrP-partileder Siv Jensen som går hardt ut mot skatten. – Jensen må realitetsorientere seg, mener Bodø-ordfører.

Siv Jensen på besøk hos Marianne Ilstad

Siv Jensen på besøk hjemme hos Marianne Ilstad i Bodø. Hun ble hardt rammet av at Bodø kommune økte eiendomsskatten.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

I vinter og vår har det stormet rundt eiendomsskatten. I Bodø måtte småbarnsmor Marianne Ilstad ta datteren ut av barnehagen for å betale for den.

I dag var Siv Jensen, partileder i FrP, på besøk hos Marianne for å høre hennes historie. FrP har tidligere kalt Bodø et skrekkeksempel og partilederen lover at eiendomsskatten skal bort om partiet fortsetter ved makten ved høstens valg.

– FrP går til valg for å avskaffe loven om eiendomsskatt, og vil legge til rette for at kommunen over en kortere periode må trappe ned med sikte på å avskaffe hele eiendomsskatten, sier Jensen.

Hun går til angrep på det hun mener er dårlig kontroll og fordeling av ressurser i kommunene.

– Det er mange eksempler både fra Bodø og andre kommuner som har brukt store penger på oppgaver som ikke er lovpålagte, men som de likevel velger å bruke penger på. Flere kommuner har også dårlig kontroll på egne byggeprosjekter. Da kan man ikke sende regningen til innbyggerne gjennom eiendomsskatt, mener Jensen.

Datteren til Marianne Ilstad med byggeklosser

Etter at Bodø kommune økte eiendomsskatten måtte Marianne Ilstad ta datteren ut av barnehagen. Etter at skatten ble noe redusert er nå datteren tilbake i barnehagen. Her leker hun med byggeklosser mens finansministeren er på hjemmebesøk.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Virkelighetsfjernt

Bodøordfører Ida Pinnerød (Ap) mener finansministeren må realitetsorientere seg på hva kommunene bruker penger på.

– Vi bruker disse pengene på gode tjenester til innbyggerne våre som de har behov for, forteller Pinnerød.

Ida Pinnerød

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) er sterkt uenig med FrP-partileder Siv Jensen, og mener eiendomsskatten er helt avgjørende for tjenestetilbudet til kommunen.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Hun mener kommunens tjenester vil bli hardt rammet om eiendomsskatten forsvinner.

– Finansministeren tar her til orde for å kutte kommunens inntekter til skole, barnehage og omsorg med over 11 milliarder kroner. Samtidig har det på hennes vakt blitt gitt milliarder i skattekutt til de rikeste, som også rammer kommunens omsorgstilbud. Det står ikke til troende, mener Arbeiderparti-ordføreren.

Rådmann i Bodø kommune, Rolf Kåre Jensen

Rådmann i Bodø kommune, Rolf Kåre Jensen, mener kommunen trenger eiendomsskatten for å finansiere tjenestene kommunen tilbyr i dag, men påpeker at det er opp til politikerne å avgjøre hvilke tjenester kommunen skal levere.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Rådmann i Bodø kommune, Rolf Kåre Jensen, støtter ordføreren i at kutt i eiendomsskatten vil gå utover tjenestene kommunen kan tilby.

– Vi får i dag inn ca. 240 millioner i eiendomsskatt, og dette trenger vi for å finanisere de tjenestene vi leverer i dag. Et kutt i eiendomsskatten vil redusere tjenestetilbudet, men det er det opp til politikerne å avgjøre, påpeker rådmannen.

3000 klager

Eiendomsskatteloven gir kommunene mulighet til å kreve inn mellom to og syv promille av boligens verdi, per år. I Bodø har omtrent 3000 sendt inn klage på eiendomsskatten, av de vel 20.000 som fikk regninga i posten i mars. Partileder Jensen mener kommunene som har innført eiendomsskatt her til lands må gå i seg selv:

– For det første har vi mange eksempler på kommuner som greier å drifte gode tjenester uten eiendomsskatt, og mange kommuner går også med solide overskudd, likevel velger de å øke skatteleggingen av egne innbyggere.