Sitter koronafast i Russland

Et stort antall russere som er bosatt i Norge med sin familie, sitter nå korona-fast i Russland: Og det til tross for at de har både norsk og russiske statsborgerskap.