Sitter 40 timer i uka foran skjermen

15-åringer bruker mer og mer tid foran PC- og TV-skjermene. – En gjennomsnittstid for 15-åringer som tilsvarer ei full arbeidsuke er urovekkende høyt, mener organisasjonen Fysisk fostring i skolen.

Video Økende tid foran skjermen

VIDEO: Ungdom bruker stadig mer tid foran skjermen. Bjørn Arve Bønå mener gymtimene må gjennomgås.

Mailinn Sae-Lui

Skoleelev Mailinn Sae-Lui.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Det første jeg gjør når jeg kommer hjem fra skolen er å sette meg foran PC-en. Jeg vet ikke helt hvor lenge, jeg har ikke regnet på det, sier Mailinn Sae-Lui fra Brønnøysund.

– Urovekkende mye

Bruken av tid foran skjerm øker stadig blant de unge. Landsgjennomsnittet er rundt 40 timer i uken – et tall som er økende, viser en rapport fra HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen. Dette gjenspeiler seg gjennom deres fysiske tilstand, mener organisasjonen Fysisk fostring i skolen.

– Det er urovekkende å se at 15-åringer bruker større andel av sin fritid på skjermbruk. Vi er oppe i en full arbeidsuke foran skjermen, sier Bjørn Arve Bønå i organisasjonen.

Han nevner sosiale nettsteder som særlig tidsslukende.

Vil ha mer gym

Mer gymnastikk

Bjørn Arve Bønå ønsker flere kroppsøvingstimer i skolen og et bedre opplegg i disse timene for å snu den negative trenden.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

En av hovedårsakene er for lite kroppsøving på skolen og en læreplan som ikke har fungert optimalt, mener Bønå.

– Den har harmonisert dårlig med det som skjer i undervisningen og de timene vi har til rådighet. Den har vært for omfattende til å ha kroppsøving en gang i uka.

Det har ført til en testkultur blant kroppsøvingslærere for å rekke over alt, mener Bønå.

– Det motstrider litt av hensikten med kroppsøving. Lek og bevegelsesglede må komme mer tilbake, sier han.

Det fører til at ungdommer velger bort fysisk aktivitet, også etter skoletid.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Endrer læreplanen

PC-bruk

PC er blitt en del av både skole og fritid for ungdommer.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Nå er håpet at den nye læreplanen for kroppsøving skal gi ungdommen bedre helse.

– Det er nedsatt en gruppe av Utdanningsdirektoratet som skal gå gjennom kroppsøvingsplanen i det 13-årige skoleløpet. Rapporten de har laget ligger nå ute med flere forandringer som gjøre det enklere å få kroppsøving slik det skal være, sier Bønå.

Må gjøres mer

Seksjonslederen for folkehelsearbeidet i Nordland fylkeskommune mener 40 timer i uka foran skjermen er urovekkende.

– Det er selvfølgelig et altfor høyt tall. Det er dramatisk det som har skjedd. Det har vært en dobling i løpet av 6–7 år. Hvis den utviklinga fortsetter, så er vi ille ute, sier Roar Blom.

Gymtimen kan være en viktig endring, men det er ikke nok, mener han.

– Skolene må også utnytte potensialet som ligger i en aktiv og trafikksikker skolevei, få attraktive utearealer og få elevene til å drive med fysisk aktivitet ute i friminuttene. Undervisning ute er også en måte å få en aktiv skoledag på, mener Blom.

Foreldrene kan også delta i bevisstgjøringen til fysisk aktivitet.

– Å ta en diskusjon og være med på å lære dem en god aktivitetsvane er viktig. Det nytter selvfølgelig ikke at foreldrene er like inaktiv som ungene.

Hvordan menes du dette kan løses?