Av Helse Nords 19.000 ansatte ble renholder Sissel Pedersen årets kollega. De spiller en helt avgjørende rolle, sier direktøren.

Sissel ble årets ansatt: En pris for alle renholdere 🥳️

Av Helse Nords 19.000 ansatte ble renholder Sissel Pedersen årets kollega. De spiller en helt avgjørende rolle, sier direktøren.