Hopp til innhold

Frykter flere ambulansefødsler etter nedleggelse av fødetilbud

Ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon har fordoblet seg de siste årene, opplyser Jordmorforeningen. – Det var en forferdelig opplevelse, forteller mor.

Sol over Mosjøen

Her i Mosjøen vil Fødestuo legges ned. Dermed må gravide fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal til Rana eller Sandnessjøen. Om de har krav på jordmor ved eventuelt behov for ambulanse til sykehuset, avhenger av hvor man bor.

Foto: Morten Eriksen

– Det var en forferdelig opplevelse. Det var trangt i bilen, og ikke plass til barnefaren. Veien var humpete og distansen lang, sier Siri Lie (23).

Siri Lie fra Trofors

Siri Lie mener det er synd at fødetilbudet i Mosjøen legges ned.

Foto: Privat

Hun bor i Trofors, og ble i romjula fraktet med ambulanse til Mo i Rana da hun skulle føde sitt andre barn. En strekning som på sommerføre tar minst halvannen time.

Lie forteller om sterke smerter. Egentlig skulle hun vært fastspent i bilen, men på grunn av smertene, klarte hun ikke å ha på seg seler.

– Man vet jo aldri om det oppstår komplikasjoner på turen. Heldigvis fikk jeg med meg en jordmor i ambulansen. Det var viktig for at jeg skulle føle meg trygg.

Bekymret

Nå kan det bli flere slike fødsler, etter at det i går ble kjent at styret ved Helgelandssykehuset enstemmig går inn for å legge ned fødestuavdelingen ved sykehuset i Mosjøen. Det synes Lie er synd.

Jeg synes vedtaket er forferdelig. Det fører til en uttrygghet her ute i distriktet.

Siri Lie

– For meg har fødslene gått veldig fort. Dersom vi fortsatt skal bo her, kan jeg nesten ikke få flere barn, fordi jeg er redd jeg ikke vil rekke fram til sykehuset tidsnok.

Oppgitt

Kirsten Jørgensen

Vi trenger en differensiert og desentralisert fødselsomsorg. Og for kvinner som bor i distriktet trenger vi en garanti for følgetjeneste med jordmor i ambulansen, noe kvinner ikke har i dag, sier Jørgensen.

Foto: Pressefoto

Også politisk leder Kirsten Jørgensen i Jordmorforeningen er oppgitt, og forteller at vi her til lands har redusert fra 95 fødeinstitusjoner til 51 siste 30 år, uten at man har klart å dokumentere de helsefremmende effektene man så for seg forut for sentraliseringen.

I dag fødes 7 av 1000 barn ikke-planlagt utenfor institusjon, mot 4 av 1000 for noen år tilbake. Per nå ligger ikke-planlagte fødsler på cirka 400 per år, ifølge tall fra Stortinget.

En studie fra 2011 viste at 79 prosent av norske kommuner manglet en formalisert følgetjeneste. Tross forsøk på å utjevne skjevheten i tilbudet, ser man fremdeles stadig at følgetjenesten nedprioriteres, sier Jørgensen.

Som jordmødre finner vi det urovekkende at et økende antall kvinner føder uten hjelp av en kvalifisert jordmor, og vi vil hevde at vi i Norge ikke har et fullgodt tilbud til kvinner som av ulike årsaker opplever at de ikke rekker frem til planlagt fødested.

Hvorfor er det slik at det er ulovlig i Norge i dag å flytte en ku som er i fødsel, mens kvinnene må reise lange avstander for å få adekvat fødselshjelp?

Kirsten Jørgensen / Jordmorforeningen

Forsvarlig

Helgelandssykehuset forsvarte nedleggelsen av fødetilbudet i Mosjøen i går med blant annet økonomi og at det har vært en stor nedgang i antall fødsler her.

Per Martin Knutsen, direktør Helgelandssykehuset Rana

Per Martin Knutsen, direktør i Helgelandssykehuset, mener en god faglig vurdering ligger bak gårsdagens beslutning om fødestuen i Mosjøen.

Foto: Frank Nygård

Direktør Per Martin Knutsen forteller at eventuelt flere fødsler i ambulanse er noe som er vurdert i analysearbeidet, og mener endringene som nå gjøres er innenfor det som er å anse som forsvarlig.

– Alle med over 90 minutter reisevei har følgetilbud, så her er det ingen endring. Det vil ikke gjelde de som bor i Mosjøen, for her er reisetiden kortere. Dette er regler som er like for alle.