Siloer redder pelletskulene

LKABs nye fjellsiloanlegg for lagringa av jernmalm står nå klar til bruk i Narvik.

Betongsiloen sett fra toppen av lasteluka

BETONGSILOEN: Slik ser den ut fra toppen av lasteluka.

Foto: LKAB

Video nsps_upload_2009_10_27_10_0_1_4802.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Unik underjordisk malmsilo

Men pelletskulene som skal lagres her, kunne blitt knust til støv av trykket i de 60 meter dype siloene. Redningen ble en betongsilo støpt inne i fjellsiloene for å avlaste trykket av 100.000 tonn jernpellets.

Oversikt over SILA midt i Narvik sentrum

SILA I SENTRUM: Oversikt over Sila midt i Narvik sentrum.

Foto: LKAB

Koster milliarder

LKAB har brukt 1,5 milliarder kroner på å bygge anlegget som består av 12 store siloer sprengt ned i fjellet i sentrum av Narvik. Men ved lagring i siloene oppstår det høye trykk mot pelletskulene.

- Kulene er spesielt utsatt for å sprekke når de blir lastet inn og ut av siloene under dette trykket. Løsningen for LKAB var å bygge en innersilo, sier teknisk direktør i LKAB, Per-Erik Lindvall.

Teknologiske utfordringer

Den teknologiske utfordringen er å slippe pelletskulene fra 60 meters høyde ned i siloene og forhåpentligvis få dem hele ut.

- Da vi begynte utbyggingen av SILA, hadde vi ikke den tekniske løsningen som vi i dag har. Hadde vi gjort som vi hadde tenkt til å begynne med, hadde vi ikke fått ut pellets, men mest støv. Men så kom ingeniørene fram til løsingen med å bygge en silo inne i siloen for å avlaste trykket, sier Lindvall.

Slik ser betongsiloen inne i fjellsiloen ut.

Slik ser betongsiloen inne i fjellsiloen ut.

Foto: LKAB

Øker produksjonen

SILA (silolager) er den siste brikken som er på plass for at LKAB skal kunne øke sin produksjon. Fra før har det svenske gruveselskapet rustet opp jernbanen mellom Kiruna og Narvik for å tåle tyngre tog. I tillegg kommer nye lokomotiv og vogner.

Tilsammen gjør investeringene at utskipningen av jernmalmprodukter kan økes fra 15 millioner tonn til over 19 millioner tonn i året. Men SILA kommer ikke i full drift før til neste år.

Direktøren er spent

Den tekniske direktøren er spent på hvordan anlegget vil fungere:

Sett fra den 650 meter lange lossehallen over siloene.

Oversikt over den 650 meter lange lossehallen som ligger over siloene.

Foto: LKAB

- Vi kan ikke være hundre prosent sikker på at dette fungerer som det skal, men vi har gjort et ordentlig grunnarbeid med datamodeller og tester av deler av systemet underveis. Vi ser nå når vi har kjørt våre første tester i fullskala at det fungerer bra. Vi vet at teknikken fungerer, men det gjenstår å trimme systemet inn før vi kan si at anlegget fungerer hundre prosent, sier Lindvall.

Bra for miljøet

SILA skal også bidra til å forbedre miljøet. Tømming av togene og lagringa av malmen vil skje i lukkede systemer for å hindre utslipp av støv. Anlegget kan laste ut 9000 tonn malm i timen:

- Dette anlegget kommer ikke til å være begrensende for LKABs leveranser i fremtida. Det kommer til å drøye lenge før dette anlegget vil være for lite. Nå er vi veldig glad for å få innviet denne milliardinvesteringen i morgen, sier Per-Erik Lindvall.